Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Comisii

Comisiile Facultatii de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

 COMISIA DIDACTICÃ

 COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITÃÞII ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR

 COMISIA DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ

 COMISIA DE ETICÃ

 COMISIA DE EXTENSIE UNIVERSITARÃ ªI RELAÞII CU MEDIUL DE AFACERI

 COMISIA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE 

 COMISIA SOCIAL ADMINISTRATIVÃ ªI PROBLEME STUDENÞEªTI

 COMISIA DE INIÞIERE, APROBARE, MONITORIZARE ªI EVALUARE A PROGRAMELOR DE STUDII
 
 COMISIA DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAÞIONALE  A FACULTÃÞII DE T.P.A.

 
Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty