Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Consiliere

 

DRUMUL PE CARE ÎL POÞI URMA PENTRU UN VIITOR DE SUCCES
TRECE PE LA UNIVERSITATE !

Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã (CCOC)

Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã al U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timiºoara (CCOC-USAMVBT) are ca misiune sprijinirea studenþilor, a elevilor ca potenþiali studenþi ºi a absolvenþilor în dezvoltarea unei cariere de succes, prin informare, consiliere, orientare ºi facilitarea accesului pe piaþa muncii. Serviciile de consiliere ºi orientare a carierei includ 5 tipuri principale de intervenþii: informarea cu privire la carierã, educaþia cu privire la carierã, consilierea în carierã (consilierea profesionalã), consilierea pentru angajare ºi plasarea la locul de muncã.
Scopul „CCOC-USAMVBT”este informarea publicului þintã despre acordarea de suport specializat persoanelor care au fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele educaþionale ale USAMVBT în vederea optimizãrii traseului educaþional ºi profesional al acestora. De asemenea, CCOC-USAMVBT desfãºoarã activitãþi pentru realizarea misiunii ºi obiectivelor sale contribuind activ la dezvoltarea capacitãþii decizionale a viitorilor ºi actualilor studenþi ºi absolvenþi ai USAMVBT privind managementul carierei în contextul schimbãrilor legislative ºi a dinamicii permanente a pieþei muncii.Aici, ne gãsiþi !

 

DIRECTOR CCOC-USAMVBT
Conf.dr. ORBOI Manuela Dora
contact: ccoc@usab-tm.ro

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty