Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Doctorat

Ciclul de doctorat se desfãºoarã prin forma de învãþãmânt de zi, cu frecvenþã, având o duratã de 3 ani si forma de invatamant fara frecventa. Dupã susþinerea publicã a tezei de doctorat, se obþine diploma ºi titlul ºtiinþific de "Doctor în Agronomie" sau "Doctor in Zootehnie", functie de domeniul urmat.

În cadrul Facultãþii de Management agricol îºi desfãºoarã activitatea un numãr de 7 conducãtori de doctorat.

Conducãtori de doctorat:
Domeniul AGRONOMIE
- Acad. Prof.dr. Paun Ion Otiman, Dr.h.c.
- Prof.dr. Ioan Fruja
- Prof.dr. Liviu Sambotin
- Prof.dr. Nicoleta Mateoc-Sirb
- Prof.dr. Ioan Csosz

Domeniul ZOOTEHNIE
- Prof.dr. Ioan Petroman
- Prof.dr. Cornelia Petroman

Durata doctorat: 3 ani

Forme de învãþãmânt:
- cu frecvenþã, fãrã bursã
- fãrã frecvenþã, cu taxã

Numãr doctoranzi:
- cu frecvenþã - 11 doctoranzi
- fãrã frecvenþã, cu taxã - 23 doctoranzi

Informaþii suplimentare despre organizarea ciclului de doctorat se pot obþine accesând meniul "Forme de învãþãmânt" de pe site-ul Universitãþii.

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty