Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Dotare

În susþinerea procesului de învãþãmânt se foloseºte o bazã materialã modernã totalizând peste 1000 m2, dispunând de:
• 1 amfiteatru cu 104 locuri ºi o suprafaþã de peste 180 de m2
• 2 sãli sãli de curs cu 54 de locuri ºi cu o suprafațã totalã de 129,8 m2
• 6 sãli de seminar cu 30 de locuri
• 8 sãli de seminar cu 26 de locuri
• 4 laboratoare de informaticã cu 14 locuri
• Centrul de Excelenþã „Dezvoltarea Ruralã Durabilã a României” cu 30 de locuri

 

Spaþii de învãþãmânt ale Facultãþii de Management Agricol

Nr. crt.
Denumire laborator
Suprafaþa
m2
Capacitate
Suprafaþa/loc
m2/loc
1
Sãli de predare ale facultãþii
840,52
517
1,62
2
Laboratoare de informaticã
156,8
56
2,8
3
Laboratoare didactice ale facultãþii
97,22
32
3,03 
4
Laboratoare de cercetare ale facultãþii
59,45
30
1,98

Facultatea de Management Agricol dispune de o salã de lecturã proprie cu o capacitate de 30 de locuri.
Biblioteca facultãþii pune la dispoziþia studenþilor ºi masteranzilor un fond de carte de 200 de volume, reviste ºi publicaþii de specialitate.

 

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty