Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Erasmus+

Erasmus+ este noul Program UE pentru educaþie, formare profesionalã, tineret ºi sport pentru perioada 2014-2020 (2021). Având ca obiective sã schimbe viaþa ºi sã deschidã mintea oamenilor, acest program începe în ianuarie 2014. 

Puteþi afla mai multe despre Programul Erasmus+ fie pe scurt, fie în detaliu.
Mobilitãþile în cadrul Programului pentru educaþie, formare profesionalã, tineret ºi sport - Erasmus+ - vor avea loc între instituþiile de învãþãmânt superior care au aderat la Carta studenților Erasmus.
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului “Regele Mihai I al României” a adoptat principiile fundamentale ale mobilitãþii Erasmus:

  • Mobilitatea va avea loc numai în cadrul unor acorduri inter-instituþionale semnate în prealabil;
  • Studenþilor Erasmus din strãinãtate nu li se va cere sã plãteascã taxe de școlarizare, de înregistrare, de examinare, de acces în laboratoare sau biblioteci ;
  • Studenþilor li se vor recunoaºte activitãþile desfãșurate în mod satisfãcãtor menþionate în Acordul de Studiu sau în Acordul de Pregãtire.

Universitatea noastrã a mai convenit ºi:

 

Declarația de aderare la politicile Erasmus 2014-2020 (în englezã)

Carta Erasmus pentru învãțãmântul superior 2014-2020 (în englezã)

 

Mobilitãți Erasmus+ alocate pe facultãți - an academic 2017-2018 (la 01.06.2017)

Mobilitãți Erasmus+ cu țãrile din program - an academic 2017-2018

 

Mobilitati Erasmus+ cu Țãrile Partenere (2016-2017)
Mobilitati Erasmus+ cu Țãrile Partenere (2016-2017) - status
Mobilitati Erasmus+ cu țãrile din Program - 2016-2017
Mobilitati Erasmus+ alocate pe facultãți - 2016-2017

Acorduri inter-institutionale Erasmus+ 2014-2021 (la 03.11.2016)

Mobilitãți Erasmus+ finanțate în perioada 01.06.2014-30.09.2015

Mobilitãți Erasmus+ alocate pe facultãți în funcție de numãrul de studenți și de cadre didactice (la 05.02.2016)

Cerere de propuneri 2015 – EAC/A04/2014, Programul Erasmus+ (2014/C 344/10)

Acțiunea Cheie 2 - Parteneriat Strategic - Lituania, România, Italia și Bulgaria

Mobilitati Erasmus+ alocate pe facultati in functie de numarul de studenti si de cadre didactice in anul academic 2015-2016 (la 26.11.2015)

Ghidul ECTS 2015

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty