Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Informatii de interes public

1. Despre Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea Universitãții de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara

LEGISLAȚIE NAȚIONALÃ

 

 

1.2 Conducere

 

1.3 Organizare

1.3.1 Regulamente de organizare și funcționare

a. Generale

b. Eticã

c. Regulamente de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere

d. Studenți

e. Desfãșurarea examenelor

f. Angajați

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Structurile de conducere și consultative ale USAMVBT

1.3.4 Facultãți, Departamente, Centre

1.3.5 Carierã

 

1.4 Programe și strategii

 

1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte:

1.5.2 Studii*

*În cadrul acestei secțiuni vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva instituție, din resurse proprii, subcontractate, sau din surse externe în scopul creșterii cunoașterii sociale în domeniul respectiv.


2. Informaþii de interes public

 

2.1 Solicitarea informaþiilor de interes public

2.1.1 Numele ºi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitãrilor în baza Legii nr. 544/2001 precum ºi datele de contact

Popa Magdalena Carolina
Tel. 0256 - 277122
E-mail: rectorat@usab-tm.ro

2.1.2 Formular pentru solicitare informaþii în baza Legii nr. 544/2001

2.1.3 Formulare pentru reclamații administrative

2.1.4 Lista cu documentele de interes public ºi Lista cu documentele produse/gestionate de USAMVBT

2.1.5 Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

2.2  Buletinul informativ al informațiilor de interes public

 

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții, în format deschis. 

2.3.2. Situația plãților (execuție bugetarã) - luna 1; luna 2

2.3.3 Balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cãmin studențesc/complex studențesc

 

2.4 Bilanțuri contabile - bilanț; cont de rezultat patrimonial


2.5 Achiziții publice

2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice (1; 2)

2.5.2 Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.2.1 Contracte de furnizare (centralizator; contracte)

2.5.2.2 Contracte de servicii (centralizator; contracte)

2.5.2.3 Contracte de lucrãri (centralizator; contracte)

 

2.6 Declarații de avere și interese

persoane cu funcții de conducere și de control precum și persoane care administreazã sau implementeazã programe sau proiecte

 

2.7 Modele de cereri/formulare tipizate:

Formulare tipizate - Proces învãțãmânt - Acte de studii

Formulare tipizate - Resurse


3. Contact

3.1 Datele de contact ale autoritãții

3.2 Relații cu presa - purtãtor de cuvânt al USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.3 Programul de funcționare al USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.4 Programul de audiențe al conducerii USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.5 Petiții: petitii@usab-tm.ro

 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty