Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Informatii de interes public

1. Despre Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

 

 

1.2 Conducere

 

1.3 Organizare

1.3.1 Regulamente de organizare și funcționare

a. Generale

b. Etică

c. Regulamente de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere

d. Studenți

e. Desfășurarea examenelor

f. Angajați

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Structurile de conducere și consultative ale USAMVBT

1.3.4 Facultăți, Departamente, Centre

1.3.5 Carieră

 

1.4 Programe și strategii

 

1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte:

1.5.2 Studii*

*În cadrul acestei secțiuni vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva instituție, din resurse proprii, subcontractate, sau din surse externe în scopul creșterii cunoașterii sociale în domeniul respectiv.


2. Informații de interes public

 

2.1 Solicitarea informațiilor de interes public

2.1.1 Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum și datele de contact

Popa Magdalena Carolina
Tel. 0256 - 277122
E-mail: rectorat@usab-tm.ro; rectorat.usamvbt@gmail.com

2.1.2 Formular pentru solicitare informații în baza Legii nr. 544/2001

2.1.3 Formulare pentru reclamații administrative

2.1.4 Lista cu documentele de interes public și Lista cu documentele produse/gestionate de USAMVBT

2.1.5 Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

2.2  Buletinul informativ al informațiilor de interes public

 

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții, în format deschis. 

2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară) - luna 1; luna 2

2.3.3 Balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc/complex studențesc

 

2.4 Bilanțuri contabile - bilanț; cont de rezultat patrimonial


2.5 Achiziții publice

2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice (1; 2)

2.5.2 Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.2.1 Contracte de furnizare (centralizator; contracte)

2.5.2.2 Contracte de servicii (centralizator; contracte)

2.5.2.3 Contracte de lucrări (centralizator; contracte)

 

2.6 Declarații de avere și interese

persoane cu funcții de conducere și de control precum și persoane care administrează sau implementează programe sau proiecte

 

2.7 Modele de cereri/formulare tipizate:

Formulare tipizate - Proces învățământ - Acte de studii

Formulare tipizate - Resurse


3. Contact

3.1 Datele de contact ale autorității

3.2 Relații cu presa - purtător de cuvânt al USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.3 Programul de funcționare al USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.4 Programul de audiențe al conducerii USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3.5 Petiții: petitii@usab-tm.ro

 

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty