Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Istoric

 

În vara anului 2005, Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara (USAMVBT) a sãrbãtorit 60 de ani de existenþã.
În dezvoltarea sa, universitatea a parcurs un drum relativ lung ºi nu întotdeauna uºor, trecând prin numeroase etape dintre care le amintim pe cele mai importante:
Dupã decembrie 1989, au devenit necesare schimbarea concepþiei cu privire la locul ºi rolul specialistului în sistemul agroalimentar ºi redefinirea pieþei muncii specialistului agricol.
Prin Ordinul Ministrului învãþãmântului ºi ªtiinþei nr. 4894 din 22.03.1991, denumirea instituþiei s-a schimbat în Universitatea de ªtiinþe Agricole a Banatului Timiºoara (USAMVBT), iar în 1995, prin Hotãrârea Guvernului României nr.568, în Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara (USAMVBT).
între 1990 - 2004, universitatea a înregistrat un reviriment puternic. în aceastã perioadã s-au reamenajat ºi modernizat majoritatea spaþiilor de învãþãmânt, cãminele studenþeºti ºi cantina, care au dobândit standarde europene.
A fost demaratã construcþia noilor spaþii de îvãþãmânt pentru Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare ºi Facultatea de Management Agricol. În toamna anului 2004, cu prilejul deschiderii noului an de învãþãmânt universitar, aceastã nouã construcþie a fost datã în folosinþã parþial. In prezent, aceastã construcþie este folositã în totalitate.
Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty