Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Licenta

Facultatea de Inginerie Alimentara

ADMITERE LICENTA IULIE 2018

LICENTA - DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE BUGETATE - FARA TAXA

LICENTA - DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTAR - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE NEBUGETATE - CU TAXA

LICENTA - DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE BUGETATE - MEDIUL RURAL

LICENTA - DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE BUGETATE - ROMANI DE PRETUTINDENI

 

ADMITERE MASTER IULIE 2018

PROGRAM DE STUDIU ALIMENT NUTRITIE UMANA (ANU) - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE BUGETATE CONFORM PRIMEI OPTIUNI

PROGRAM DE STUDIU SIGURANTA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE (SBPA) - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE BUGETATE CONFORM PRIMEI OPTIUNI

PROGRAM DE STUDIU TEHNICI MODERNE DE GASTROTEHNIE SI CATERING (TMGC)  - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE BUGETATE CONFORM PRIMEI OPTIUNI

PROGRAM DE STUDIU TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIMIE AGRICOLE (TAP) - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE BUGETATE CONFORM PRIMEI OPTIUNI

PROGRAM DE STUDIU TEHNICI MODERNE DE GASTROTEHNIE SI CATERING (TMGC) - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE NEBUGETATE (CU TAXA) CONFORM PRIMEI OPTIUNI

PROGRAM DE STUDIU SIGURANTA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE (SBPA) - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE NEBUGETATE (CU TAXA) CONFORM PRIMEI OPTIUNI

 

 

Programul Studii de licenta:

Ingineria produselor alimentare (I.P.A.)

Titlul obtinut: inginer

Denumire calificare: Ingineria produselor alimentare

Cod calificare: L20503015010

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Licenta

Numarul total de credite: 240

Durata de studiu: 4 ani

Numar locuri bugetare:  22

Numar locuri cu taxa:  53

Cadru legal:
 
Programul de licenta are la origine prima specializare a facultatii Tehnologia Produselor Agroalimentare, redenumita în anul 2012 Ingineria Produselor Alimentare, ocazie cu care este reacreditata (Adresa ARACIS nr. 3985/08.06.2012). Programul de licenta IPA este cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de licenta IPA cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
 
Competente profesionale:
 
Ocupatii posibile conform COR:
 
Analist cumparari/consultant furnizori - 243301; Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentara - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214124; Inginer în industria alimentara - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Profesor în învatamantul gimnazial - 233002; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520.
 
 Plan invatamant IPA

Programul Studii de licenta:

Controlul si expertiza produselor alimentare (C.E.P.A.)

Titlul obtinut: inginer

Denumire calificare: Controlul si expertiza produselor alimentare

Cod calificare: L20503015030

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Licenta

Numarul total de credite: 240

Durata de studiu: 4 ani

Numar locuri bugetare:  25

Numar locuri cu taxa:  25

 
Cadru legal:
 
Programul de licenta Controlul si expertiza produselor alimentare, primul program de acest tip din Romania, are o traditie de peste 20 de ani în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în controlul si asigurarea calitatii si sigurantei produselor alimentare. Programul de licenta CEPA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 5355/08.09.2015) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de licenta CEPA cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.

Competente profesionale:

Ocupatii posibile conform COR:

Analist calitate - 214131; Auditor în domeniul calitatii - 214130; Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentara - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inspector vamal - 335105; Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534; Inginer în industria alimentara - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519.

Plan invatamant CEPA
 
Programul Studii de licenta:
 
Protectia Consumatorului si a Mediului (P.C.M.)

Titlul obtinut: inginer

Denumire calificare: Protectia consumatorului si mediului

Cod calificare: -

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Licenta

Numarul total de credite: 240

Durata de studiu: 4 ani

Numar locuri bugetare:  20

Numar locuri cu taxa:  30

Cadru legal:

Programul de licenta Protectia Consumatorului si Mediului, este al doilea program de acest tip înfiintat în Romania, ca raspuns la solicitarile venite de pe piata muncii respectiv noilor cerinte legislative în domeniu. Programul de licenta PCM este autorizat (Adresa ARACIS nr. 3902/08.06.2012) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de licenta PCM cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.

Competente profesionale:

Ocupatii posibile conform COR:

Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer productie - 215205; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Auditor de mediu - 325703; Analist de mediu - 263203; Asistent de cercetare în ecologie si protectia mediului - 213147; inspector protectia mediului – 325712.

Plan invatamant PCM

Programul Studii de licenta:

Extracte si Aditivi Naturali Alimentari (E.A.N.A.)

Titlul obtinut: inginer

Denumire calificare: Extracte si aditivi naturali alimentari

Cod calificare: L10302005040

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Licenta

Numarul total de credite: 240

Durata de studiu: 4 ani

Numar locuri bugetare:  20

Numar locuri cu taxa:  30

Cadru legal:

Programul de licenta Extracte si Aditivi Naturali Alimentari (E.A.N.A.), program unic în tara, are o traditie de 20 de ani în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în obtinerea si utilizarea aditivilor alimentari. Programul de licenta EANA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 8100/10.08.2010) si  cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educationala a programului de licenta E.A.N.A. cuprinde pentru forma de învatamant cu frecventa pe langa locurile bugetare si locuri cu taxa.

Competente profesionale:

Ocupatii posibile conform COR:

Consilier inginer chimist - 214504; Expert inginer chimist - 214505; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer productie - 215205; Inspector de specialitate inginer chimist - 214506; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer chimist - 214507; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520.

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENTA:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere. 
Media generala de admitere se calculeaza astfel:

Pentru inscrierea la admitere, candidatii/persoanele imputernicite, vor depune urmatoarele acte:

A) in original si copii xerox ale acestora in vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul inscrierii;

B) alte documente

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licenta
sesiunea 2018 :

Sesiunea de vara:
09.07.2018 - 27.07.2018 - Inscrieri (Luni-Vineri intre orele 800-1500, Sambata intre orele 800-1200)
27.07.2018 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
30.07.2018 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2018 - Confirmarea locurilor cu taxa

Sesiunea de toamna:
03.09.2018 - 21.09.2018 - Inscrieri (Luni-Vineri intre orele 800 - 1500, Sambata intre orele 800 - 1200)
21.09.2018 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600

 http://admitereonline.ro/usamvbt

 

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty