Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Master

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

 TEMATICA ADMITERE MASTER – domeniul universitar: Ingineria produselor alimentare

 

Programul Studii de Master:

SISTEME DE PROCESARE ECOLOGICÃ MULTIFUNCÞIONALÃ INTEGRATÃ A PRINCIPIILOR BIOACTIVE NATURALE  (S.P.E.)

Cadru legal:

Programul de master Sisteme de Procesare Ecologicã Multifuncționalã Integratã A Principiilor Bioactive Naturale  (S.P.E.),  are o tradiție de 8 de ani în pregãtirea inginerilor de industrie alimentarã specializați în principalele tehnologii de obținere ºi procesare a principiilor bioactive naturale. Programul de master S.P.E. este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) și cuprins în lista domeniilor și specializãrilor pentru studiile universitare de licențã apãrutã în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licențã și al specializãrilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educaționalã a programului de licențã S.P.E. cuprinde pentru forma de învãțãmânt cu frecvențã pe lângã locurile bugetate și locuri cu taxã.

Competențe profesionale:

Ocupații posibile conform COR:

Consilier inginer chimist - 214504; Expert inginer chimist - 214505; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer producție - 215205; Inspector de specialitate inginer chimist - 214506; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer chimist - 214507; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520.

 Plan invatamant SPE

Programul Studii de Master:

SIGURANȚA ªI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.)

Cadru legal:

Programul de master Siguranța și Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (S.B.P.A.),  are o tradiție de 6 de ani în pregãtirea inginerilor de industrie alimentarã specializați în domeniul siguranței și biosecuritãții alimentare. Programul de master S.B.P.A. este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) și cuprins în lista domeniilor și specializãrilor pentru studiile universitare de licențã apãrutã în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licențã și al specializãrilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educaționalã a programului de licențã S.B.P.A. cuprinde pentru forma de învãțãmânt cu frecvențã pe lângã locurile bugetate și locuri cu taxã.

Competențe profesionale:

Ocupații posibile conform COR:

Asistent de cercetare în controlul calitãții produselor alimentare - 214535; Cercetãtor în controlul calitãții produselor alimentare - 214533; Expert inginer industria alimentarã - 214518; Inginer de cercetare în controlul calitãții produselor alimentare - 214534; Inspector de specialitate inginer industria alimentarã - 214519; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520.

 Plan invatamant SBPA

Programul Studii de Master:

TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.)

Cadru legal:

Programul de master Tehnologii Avansate de Procesare a Materiilor Prime Agricole (T.A.P.),  are o tradiție de 6 de ani în pregãtirea inginerilor de industrie alimentarã specializați în proiectarea și implementarea tehnologiilor moderne de procesare alimentarã. Programul de master T.A.P. este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) și cuprins în lista domeniilor și specializãrilor pentru studiile universitare de licențã apãrutã în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licențã și al specializãrilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educaționalã a programului de licențã T.A.P. cuprinde pentru forma de învãțãmânt cu frecvențã pe lângã locurile bugetate și locuri cu taxã.

Competențe profesionale:

Ocupații posibile conform COR:

Asistent de cercetare în tehnologia prelucrãrii produselor agricole - 214125; Cercetãtor în tehnologia prelucrãrii produselor agricole - 214123; Expert centre de perfecționare - 231006; Expert inginer industria alimentarã - 214518; Inspector de specialitate inginer industria alimentarã - 214519; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentarã - 214520.

Plan invatamant TAP

Programul Studii de Master:

ALIMENT NUTRIÞIE UMANÃ (A.N.U.)

Cadru legal:

Programul de master ALIMENT - NUTRIÞIE UMANÃ (A.N.U.),  este un program nou înfiinþat în cadrul facultãþii noastre, cu scopul de a pregãti ingineri de industrie alimentarã specializați în proiectarea de alimente adaptate cerințelor nutriționale pe grupe diferite de consumatori. Programul de master A.N.U. este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6179/22.07.2013) și cuprins în lista domeniilor și specializãrilor pentru studiile universitare de licențã apãrutã în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licențã și al specializãrilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educaționalã a programului de licențã A.N.U. cuprinde pentru forma de învãțãmânt cu frecvențã pe lângã locurile bugetate și locuri cu taxã.

Competențe profesionale:

Ocupații posibile conform COR:

Asistent de cercetare în tehnologia prelucrãrii produselor agricole - 214125; Cercetãtor în tehnologia prelucrãrii produselor agricole - 214123; Expert centre de perfecționare - 231006; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentarã - 214520;

 Plan invatamant ANU

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty