Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Master

Facultatea de Inginerie Alimentara

Interviu Master  - 21.09.2018 - ora 1000

 TEMATICA ADMITERE MASTER – domeniul universitar: Ingineria produselor alimentare

Programul de Studii de Master:
 
TEHNICI MODERNE DE GASTROTEHNIE SI DE CATERING (T.M.G.C.)

 
Titlul obtinut: Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Tehnici moderne de gastrotehnie si de catering

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare: 15

Numar locuri cu taxa: 35

Cadru legal: 

Misiunea principala a programului de master Tehnici moderne de gastrotehnie si de catering (TMGC) este de a forma specialisti în domeniul ingineriei produselor alimentare, avand capacitatea de particularizare a notiunilor privind caracteristicile senzoriale si nutritionale ale alimentelor si a dietelor personalizate, precum si a celor mai potrivite tehnici gastronomice, în scopul asigurarii securitatii si sigurantei alimentare, precum si a îmbunatatirii comportamentului alimentar.

Inginerul specialist în ingineria produselor alimentare, cu competente de gastronomie si catering, joaca un rol important în mentinerea starii de sanatate, a performantelor fizice, în prevenirea si tratamentul diverselor afectiuni, în educatia comunitara si informarea permanenta a consumatorului.

Ocupatii posibile conform COR:

Director de departament alimentatie – 141202; Director de departament catering - 141203;  Consultant nutritionist - 226504; Director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar – 112038;  Expert inginer industria alimentara - 214518; Director restaurant – 141111; Conducator întreprindere mica - patron (girant) în activitatea hoteliera si restaurante - 141101; Cercetator în controlul calitatii produselor alimentare - 214533;  Consilier inginer industria alimentara - 214517; Manager consortiu turistic - 263218; Maestru în arta culinara -  512004; Director cofetarie, patiserie - 141121.

  Plan invatamant TMGC

 

Programul de Studii de Master:
 
SIGURANTA SI BIOSECURITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (S.B.P.A.) 

Titlul obtinut: Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Siguranta si biosecuritatea produselor agroalimentare

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare:  15

Numar locuri cu taxa: 35

Cadru legal:
 
Programul de master Siguranta si Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (S.B.P.A.), are o traditie de un deceniu în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în domeniul sigurantei si biosecuritatii alimentare. Programul de master SBPA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master SBPA cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
 
Competente profesionale:
Ocupatii posibile conform COR:
 
Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214535; Cercetator în controlul calitatii produselor alimentare - 214533; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer industria alimentara – 214520, Proiectant inginer produse alimentare – 214516.
 
 Plan invatamant SBPA
 
Programul de Studii de Master:
 
TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A MATERIILOR PRIME AGRICOLE (T.A.P.)

Titlul obtinut:

Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master

Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani

Numar locuri bugetare:  15

Numar locuri cu taxa: 35

Cadru legal:

Programul de master Tehnologii Avansate de Procesare a Materiillor Prime Agricole, are o traditie de un deceniu în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în domeniul procesarii materiilor prime agricole în scop alimentar. Programul de master este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6970/18.11.2008) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studii universitare de masterat aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.

Competente profesionale:

Ocupatii posibile conform COR:

Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214535; Cercetator în tehnologia de prelucrarii produselor agricole - 214123; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214124; Asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214125; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Consilier inginer în industria alimentara - 214517; Expert inginer în industria alimentara - 214518; Inginer în industria alimentara - 214514, Proiectant inginer produse alimentare – 214516.

 Plan invatamant TAP

Programul de Studii de Master:
 
ALIMENT NUTRITIE UMANA (A.N.U.)
Titlul obtinut:

Master în Ingineria Produselor Alimentare

Denumire calificare: Aliment – Nutritie umana
 
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Master
 
Numarul total de credite: 120

Durata de studiu: 2 ani
 
Numar locuri bugetare: 16
 
Numar locuri cu taxa: 34
 
Cadru legal:
 
Programul de master ALIMENT - NUTRITIE UMANA,  este un program nou înfiintat în cadrul Facultatii de Inginerie Alimentara, cu scopul de a pregati ingineri de industrie alimentara specializati în proiectarea de alimente adaptate cerintelor nutritionale pe grupe diferite de consumatori. Programul de master ANU este acreditat (Adresa ARACIS nr. 6179/22.07.2013) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de masterat aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de master ANU cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
 
Competente profesionale:
Ocupatii posibile conform COR:
 
Asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214125; Cercetator în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214123; Expert centre de perfectionare - 231006; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentara – 214520.
 Plan invatamant ANU
 
 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master
sesiunea 2018:

Sesiunea de vara:
09.07.2018 - 26.07.2018 - Înscrieri (Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sambata între orele 800 - 1200)
27.07.2018 - Interviu din tematica afi
sata
27.07.2018 - Afi
sarea rezultatelor dupa ora 1600
30.07.2018 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2018 - Confirmarea locurilor cu taxa

Sesiunea de toamna:
03.09.2018 - 20.09.2018 - Înscrieri (Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sambata între orele 800 - 1200)
21.09.2018 - Interviu din tematica afi
sata
21.09.2018 - Afi
sarea rezultatelor dupa ora 1600

24.09.2018 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere. 
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:

A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalente), 
- foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita, 
- certificat de nastere;

B) alte documente

http://admitereonline.ro/usamvbt

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty