Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Numarul de studenti

Studenþii noºtri, în cifre

În anul academic 2014/2015, la USAMVBT studiazã un numãr de 4820 tineri din þarã,din care:

La aceºtia se adaugã 47 studenþi la ciclul licenþã, 14 masteranzi ºi 3 doctoranzi, din alte þãri.

 

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty