Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Obiective

Atributiile Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității pe Facultate (CEAC-FMA):

1. coordonează activitatea de evaluare și asigurare a calității la nivel de facultate;
2. participă la elaborarea instrumentelor de evaluare și asigurare a calității programelor educaționale și la stabilirea standardelor de calitate ale facultății, împreună cu CEAC la nivel de Universitate.
3. participă la audit-urile interne și evaluarea calității programelor de studiu coordonate de facultate și departamentele acesteia;
4. asigură monitorizarea rezultatelor evaluărilor efectuate la nivelul programelor de studiu pe cele trei domenii și criterii (conform Legii 87/2006): capacitatea instituțională, eficacitatea educațională, managementul calității
5. elaborează anual Raportul de evaluare al calității programelor de studiu;
6. furnizează Consiliului facultății rezultate sintetice privind calitatea programelor de studiu realizate de facultate și stadiul acțiunilor de îmbunătățire a calității;
7. participă la acțiunile de instruire în domeniul calității și la implementarea culturii calității universitare.

 

Obiective:

 

Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty