Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Oferta educationala

Oferta educațională a USAMVB Timișoara

În confomitate cu legile în vigoare și cu prevederile Convenției de la Bologna, începând cu anul academic 2005-2006, studiile în universitatea noastră sunt organizate pe trei nivele:

Diversificarea ofertei de programe de învățămÂnt și adaptarea acestora la cerințele actuale ale pieței muncii și ale candidaților, constituie o problemă centrală a strategiei de dezvoltare a universității. De aceea, după 1989, alături de facultățile și specializările tradiționale, au apărut numeroase domenii noi.

În prezent, oferim 13 domenii de licență, după cum urmează:
agronomie, ingineria mediului, biologie, inginerie mecanică, geodezie, horticultură, biotehnologii, silvicultură, inginerie și management în agricultură, inginerie și management în alimentație publică și agroturism, medicină veterinară, inginerie industrială, zootehnie.

Absolvenților primului ciclu de învățământ (licența) li se oferă 15 programe de masterat.

Pregătirea superioară, prin doctorat se realizează în 4 domenii.

De asemenea, se organizează învățământ la distanță (ID) la toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină Veterinară.

Admiterea se organizează anual, pe baza regulamentelor proprii, aduse la cunoștința candidaților prin afișare și prin pagina Web.

Numărul de locuri este propus de către universitate și aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării. Universitatea oferă atât locuri bugetate de la bugetul de stat, cât și locuri cu taxă de școlarizare, suportată de către studenți. Cuantumul taxei se stabilește anual, pentru studenții admiși în anul I, de către Senatul universității.

Absolvenților fiecărui ciclu de învățământ li se conferă diplome și titluri care le dau dreptul de profesare în domeniul respectiv.

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty