Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Organizarea si desfasurarea admiterii

 

CALENDARUL ADMITERII 2018

ADMITEREA STUDENȚILOR STRĂINI

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează astfel:

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

B) alte documente

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

 


CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalente),
- foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,
- certificat de naștere;

B) alte documente

- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională.

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

 


Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty