Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Organizarea si desfasurarea admiterii

CALENDARUL ADMITERII 2017

ADMITEREA STUDENȚILOR STRĂINI

 

Organizarea și desfășurarea admiterii - sesiunea 2017


Ciclul universitar de LICENȚĂ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

 


Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

Înscrierea la concurs se face pe bază de cerere (anexa 2) depusă de candidați/persoanele împuternicite, cu menționarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexează următoarele acte:

 

REPARTIZAREA CIFREI DE SCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 


Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență,
pentru care se organizează admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură - A

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - AP

Protecția plantelor -A

Agricultură- limba engleză - AP

Biologie

Biologie - A

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură - A

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru -A

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară - A

HORTICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Horticultură

Horticultură - A

Peisagistică -A

Biotehnologii

Inginerie genetică -A

Silvicultură

Silvicultură -A

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și agroturism

Inginerie economică în agricultură - A

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism -A

Inginerie și management

Inginerie și management în industria turismului - A

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Medicină veterinară

Medicină veterinară -A

Medicină veterinară – engleză -A

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

Ingineria Produselor Alimentare - A

Controlul și expertiza produselor alimentare - A

Protecția consumatorului și a mediului -AP

Extracte și aditivi naturali alimentari -A

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Zootehnie - A

Biotehnologii

Biotehnologii agricole - A

 

Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță,
pentru care se organizează admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură  IFR- AP

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură IFR - A

HORTICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Horticultură

Horticultură IFR- AP

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism ID-A

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizează admitere 2017

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură ecologică

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole

Protecție și expertizare fitosanitară

Biologie

Biologie aplicată în agricultură

Ingineria mediului

Gestiunea mediului și a resurselor naturale

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale

HORTICULTURĂ
și
SILVICULTURĂ

Biotehnologii

Manipularea genetică la plante

Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate

Horticultură

Securitatea  și calitatea produselor horticole primare

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală

Tehnici în proiectarea și amenajarea peisajului

Calitatea produselor și subproduselor viti-vinicole

Silvicultură

Diversitatea ecosistemelor forestiere

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul dezvoltării rurale durabile

Agribusiness

Administrarea afacerilor agricole

Management în alimentație publică și agroturism

TEHNONOLGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 

Ingineria produselor alimentare

Sisteme de procesare ecologică multifuncțională integrată a principiilor bioactive naturale –SPE

Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare

Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole – TAP

Aliment -nutriție umană

Aliment – Nutriție umană/Food -  Human nutrition (engl.)

ZOOTENHIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Nutriție și bază furajeră

Proiectare și evaluare tehnico-economică a producțiilor animaliere

Biotehnologii

Reproducere asistată la animale

 

 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty