Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Concursuri pe perioada nedeterminata

AN UNIVERSITAR 2016-2017

SEMESTRUL II

ORDIN nr. 4.204 din 15 iulie 2013 (*actualizat*) - privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãțãmântul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Monitorul Oficial al României, nr. 890 bis din 27 decembrie 2012 - Anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educației, cercetãrii, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãțãmântul superior

HG 457 - Metodologia - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învãțãmântul superior

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 569 din 28 aprilie 2017 - anunț concursuri

Posturile didactice vacante pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017

Procedura de concurs
Competition procedure

LISTA documentelor/condițiilor necesare la înscrierea pentru concursul de ocupare a posturilor vacante pe perioadã nedeterminatã
List of necessary documents/conditions to register for the competition for vacant positions for non-definit period

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadã nedeterminatã în semestrul II al anului universitar 2016/2017

 

Decizia de numire a comisiilor de concurs

 

Anexe (documente editabile):

Anexele 1-4

Anexa 5 - Grila Asistent universitar

Anexa 6 - Grila Șef lucrãri universitar

 

Anexe 7 - Grila Conferențiar universitar:

a. Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale

b. Comisia Științe economice și administrarea afacerilor

c. Comisia Psihologie și Științe Comportamentale

d. Comisia Inginerie geologicã, mine, petrol și gaze

e. Comisia Biologie și Biochimie

 

Descrierea posturilor vacante:


Facultatea de Agriculturã

 

Facultatea de Horticulturã și Silviculturã

 

Facultatea de Management Agricol

 

Facultatea de Medicinã Veterinarã

 

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

 

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

 

Avizul Oficiului juridic

 

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs:

I. Facultatea de Medicinã Veterinarã
1. Imre Kalmán - ºef lucrãri, poziþia 3/IV - CV, Fișa de verificare

II. Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare
1. Popa Viorica-Mirela - ºef lucrãri, poziþia 2/I - CVFișa de verificare

III. Facultatea de Horticulturã ºi Silviculturã
1. Cristea Teodor - conferențiar, poziþia 2/I - CVFișa de verificare

IV. Facultatea de Management Agricol
1. Dincu Ana-Mariana - ºef lucrãri, poziþia 4/I - CVFișa de verificare

V. Facultatea de Agriculturã
1. Coroamã Laura Ioana - lector, poziþia 11/I - CVFișa de verificare
2. Groszler Astrid-Simone - lector, poziþia 12/I - CVFișa de verificare
3. Ienciu Aniºoara Aurelia - conferenþiar, poziþia 3/II - CVFișa de verificare
4. Crista Florin-Laurenþiu - conferenþiar, poziþia 2/III - CVFișa de verificare
5. Bãnãþean Dunea Ioan - conferenþiar, poziþia 1/IV - CVFișa de verificare

VI. Facultatea de Zootehnie ºi Biotehnologii
1. Vãran Narcis Ion - lector, poziþia 4/I - CVFișa de verificare
2. Morariu Florica Emilia - ºef lucrãri, poziþia 3/II - CVFișa de verificare

 

Calendarul probelor de concurs pentru posturile pe perioadã nedeterminatã:

Facultatea de Agriculturã

Facultatea de Horticulturã și Silviculturã

Facultatea de Management Agricol

Facultatea de Medicinã Veterinarã

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

 

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

 

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty