Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Taxe administrative

TAXE ADMINISTRATIVE  U.S.A.M.V.B. Timiºoara
pentru anul universitar 2016 – 2017            

Nr.crt.

 

Români, cetãþeni UE, SEE, ai Confed. Elveþiene cetãþeni strãini de origine etnicã românã și cetãþeni strãini din þãri terþe

 1.  

Camere oaspeți:
Cãmin 5 G
KM 6
STN


80 lei/camerã dublã/noapte
110 lei/camerã single/noapte

 1.  

Cazare studenți în perioada de vacanțã/sesiunea de restanþe, Cãminele 1-4

13 lei/loc/noapte

 1.  

Garanþie pentru recuperarea pagubelor produse în spaþii comune în cãmine
Cãmin 1, Cãmin 2
Cãmin 3, Cãmin 4
Cãmin 5G


100 lei/student/an
50 lei/student/an
50 lei/apartament/an

 1.  

*Taxa de cazare pentru un student/lunã  Cãmin 1, Cãmin 2

270 lei/student/camerã

 1.  

*Taxa de cazare pentru un student/lunã  Cãmin 3, Cãmin 4

300 lei/student/camerã

 1.  

*Taxã de cazare pentru un persoanã/lunã Cãmin 5G

350 lei/persoanã/camerã + 15 lei cablu TV și internet/camerã

 1.  

Închiriere Aulã (modul 3 ore/zi)

1700 lei

 1.  

Taxã de garanþie în cazul producerii de pagube în Aulã

500 lei

 1.  

Închiriere sãli seminarii, curs ºi amfiteatru (modul 3 ore/zi)

800 lei

 1.  

** Închiriere sala de mese KM 6

1000 lei zi

 1.  

Taxã închiriere teren  KM 6

minim 500 lei /zi

 1.  

Regia pentru meniu “a la carte”

minim 20%

 1.  

***Taxã de ºcolarizare la ºcoala de ºoferi pentru:
- Studenþii care au în planul de învãþãmânt disciplina Conducere auto, Categoria B


400 lei

- Studenþii care au în planul de învãþãmânt disciplina Conducere auto, Categoria C

500 lei

 1.  

Taxã tipãrire/multiplicare la Agroprint

0,09 lei/pag.

* Pentru studenþii bugetaþi se va scãdea subvenþia de la bugetul de stat. Ele includ contravaloarea a 80 kWh/camerã curent electric, diferenþa dintre consumul real citit pe contor ºi cota alocatã fiind suportatã de locatarii camerei.
La Cãminul 5 garsoniere, la tariful de cazare, se adaugã utilitãþile contorizate: curent (ce este peste 80 kW/camerã), apã rece (peste 2 m3), apã caldã (peste 3 m3) ºi canal (peste 5 m3).
**Pentru studenþii ºi salariaþii U.S.A.M.V.B.T. se poate aplica o reducere de 50% la închirierea sãlii, cu aprobarea Consiliului de administraþie
*** Taxele nu includ benzina necesarã efectuãrii orelor de conducere.

Rector,

Secretar ºef interimar,

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu

Dr.Ing. Carolina Popa

 

 

Tarife bazã sportivã USAMVB Timiºoara

Terenuri

Ocazional (orele 08-17)

Ocazional (orele 17-22)

Abonament (orele 08-17)

Abonament (orele 17-22)

Baschet

40 lei/orã

50 lei/orã

25 lei/orã

40 lei/orã

Beachvolley

40 lei/orã

60 lei/orã

25 lei/orã

45 lei/orã

Tenis de câmp zgurã

20 lei/orã

40 lei/orã (17-20); 50 lei/orã (20-22)

15 lei/orã

30 lei/orã (17-20); 40 lei/orã (20-22)

Tenis de câmp sintetic

15 lei/orã

30 lei/orã (17-20); 40 lei/orã (20-22)

10 lei/orã

25 lei/orã (17-20); 30 lei/orã (20-22)

Mini fotbal

60 lei/orã

120 lei/orã

40 lei/orã

100 lei/orã

Fotbal tenis

20 lei/orã

20 lei/orã

20 lei/orã

20 lei/orã

Mingi fotbal

 

10 lei/orã

 

 

Mingi beachvolley

 

10 lei/orã

 

 

Mingi baschet

 

10 lei/orã

 

 

Rachete tenis

 

5 lei/orã

 

 

Mingi tenis 4 buc.

 

5 lei/orã

 

 

 

Aprobate în  ºedinþa Senatului universitar din 27.06.2016.

Rector,

Secretar ºef interimar,

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu

Dr.Ing. Carolina Popa

 

Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty