Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Taxe de scolarizare

TAXE DE ȘCOLARIZARE
U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timișoara
pentru anul universitar 2016 – 2017            

Nr.crt.

 

Români, cetățeni UE, SEE, ai Confed. Elvețiene și cetățeni străini de origine etnică română

Cetățeni străini din țări terțe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 EURO

3

Înmatriculare la II-a facultate

150 RON

200 EURO

4

Reînmatriculare

150 RON

200 EURO

5

Transfer
-intern (între facultăți, la aceeași formă de învățământ)
-extern (între universități)


150 RON
500 RON


-
-

6

Transfer de la zi la ID (în cadrul facultății și între facultăți)

1500 RON

-

7

Taxă susținere examen de finalizare a studiilor:

  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

 

320 EURO
270 EURO

8

Taxă susținere examen de finalizare a studiilor pentru externi și repetare examen finalizare pentru absolvenții proprii

400 RON

 

9

Taxe de școlarizare:
La forma de învățământ – zi
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Silvicultură
Facultatea de Management Agricol
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

2500 RON/an

320 EURO/lună pt. domeniul Med. Vet.
270 EURO/lună pt. celelalte domenii

Facultatea de Agricultură
-specializarea Agricultură – limba engleză

 

2700 EURO/an

Facultatea de Medicină Veterinară
- domeniul Medicină Veterinară
- domeniul Medicină Veterinară (limba engleză)

 

5000 RON/an
3200 EURO/an


10

La forma de învățământ la distanță
Facultatea de Management Agricol

 
2600 RON/an

2000 EURO/an

Facultatea de Medicină Veterinară- Studii postuniversitare de specializare

2600 RON/an

11

La forma de învățământ cu frecvență redusă
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Silvicultură
Facultatea de Management Agricol
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

2600 RON/an

2000 EURO/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

12

*Înscrierea la examenul de admitere

100 RON

270 EURO

13

Înmatriculare în anul I

150 RON

-

14

Înmatriculare la al  II-lea program

150 RON

-

15

Reînmatriculare

150 RON

-

16

Transfer
-intern (între facultăți, la aceeași formă de învățământ)
-extern (între universități)


150 RON
500 RON


30 EURO
120 EURO

17

Taxă susținere examen de disertație:

  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

-
200 RON

 

320 EURO
270 EURO

18

Taxă repetare examen disertație

  • pentru absolvenții proprii
  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

400 RON
-
-

 


320 EURO
270 EURO

19

Taxe de școlarizare:
- la Facultatea de TPA- limba română
                                    - limba engleză(pt studenti români)
                                   - limba engleză(pt studenti străini)
- toate programele de studii/domeniile


2100 RON/an
3000 RON/an
3200 EURO/an
2100 RON/an


3200 EURO/an

C. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

20

**Înscriere la doctorat

200 RON

340 EURO pentru domeniul Med. vet.
290 EURO pentru celelalte domenii

21

**Înmatriculare la doctorat

200 RON

-

22

***Examen de competență lingvistică

50 RON

-

23

Taxă pentru repetare examene și referate la doctorat

200 RON

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 și Ordonanța nr. 22 din 29.08.2009

24

Taxă de susținere teză de doctorat:

  • în stagiu
  • cu stagiu depășit

 

500 RON
2100 RON

 

640 EURO pentru domeniul Med.vet.
540 EURO pt. celelalte domenii din univ.

25

Taxă studii doctorat cu frecvență

5000 RON/an

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 și Ordonanța nr. 22 din 29.08.2009

D. PROGRAME POSTUNIVERSITARE ȘI POSTDOCTORALE

26

Taxă înscriere la programele de formare și dezvoltare profesională continuă

120 RON

-

27

Taxă înmatriculare program  postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

150 RON

 

28

Taxă înscriere la programe postdoctorale

200 RON

 

29

Taxă de studii programe postdoctorale

4000 RON/an

 

30

Taxă de procesare dosare pentru examenele de grad didactic II și grad didactic I

200 RON

-

31

Eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I

50 RON

-

32

Taxă de înscriere la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

150 RON

-

33

Taxă de înmatriculare la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

150 RON

 

34

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul I

1200 RON

 

35

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul II

1000 RON

 

36

Taxă echivalare titlu de „doctor” cu gradul didactic I

150 RON

 

37

Examen de diferență pentru completarea Programului de studii psihopedagogice

100 RON/disciplină

 

38

Examen pentru Programului de studii psihopedagogice pt. studenți cu taxă de la ciclul de licență

100 RON/disciplină

 

39

Examen pentru Programului de studii psihopedagogice pt. studenți de la ciclul de master

50 RON/disciplină

 

E. ALTE TAXE

40

Eliberarea duplicatelor
- acte studii, foi matricole,
- carnet student, legitimații

 

100 RON
50 RON

 

30 EURO
15 EURO

41

Eliberarea programei analitice

100 RON/an de studiu

40 EURO/an de studiu

42

Eliberarea în regim de urgență a diplomei de însoțită de Suplimentul la diplomă (48 de ore)

300 RON

100 EURO

43

Eliberarea în regim de urgență a programei analitice (72 ore)

1000 RON

250 EURO

44

Eliberarea situației școlare (pentru plecare în străinătate sau alte scopuri)

150 RON

50 EURO

45

Eliberarea adeverinței de autentificare a diplomei (pentru apostilare la Prefectură)

50 RON

-

46

Eliberare foaie matricolă „la cerere”

100 RON/buc

30 EURO

47

Eliberare situație școlară „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

48

Întocmire supliment de diplomă pentru absolvenții care au terminat facultatea înainte de anul 2006

 

150 RON

 

50 EURO

49

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

 

50

Reexaminare a-I-a
a-II-a
a-III-a
a-IV-a și următoarele

40 RON/examen
60 RON/examen
80 RON/examen
100 RON/examen

10 EURO/examen
10 EURO/examen
15 EURO/examen
30 EURO/examen

 
51

Examene diferență ca urmare a modificărilor planului de învățământ (credite)

40 RON

-

52

Repetare examen de selecție, susținere examen de selecție

100 RON/examen

-

53

Taxă de eliberare diplome mai vechi de 5 ani

50 RON

 

* Copiii întregului personal din învățământ, aflat în activitate și orfanii  sunt scutiți de plata taxei de înscriere la studii universitare de licență.
*Angajații U.S.A.M.V.B.T. beneficiază de reducerea taxei de înscriere cu 50 % la studii universitare de licență.
** Angajații și absolvenții promoției 2016 din U.S.A.M.V.B.T. beneficiază de reducerea cu 50 % a taxei de înscriere și înmatriculare la doctorat;
*** Absolvenții USAMVBT, promoțiile 2015 și 2016 nu susțin  examen de competență lingvistică; pentru admitere la doctorat
Cadrele didactice din USAMVBT beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de admitere, înmatriculare și școlarizare pentru progamul de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivelul I și II, în regim postuniversitar.
Aprobat în ședința Senatului universitar din data de 27.04.2016.

Rector,

Secretar șef interimar,

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu

Dr.Ing. Carolina Popa

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty