Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Taxe de scolarizare

TAXE DE ȘCOLARIZARE
U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timișoara
pentru anul universitar 2017 – 2018

Nr.crt.

 

Români, cetățeni UE, SEE, ai Confed. Elvețiene și cetățeni străini de origine etnică română

Cetățeni străini din țări terțe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 Euro

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 Euro

3

Înmatriculare la II-a facultate

150 RON

200 Euro

4

Reînmatriculare

150 RON

200 Euro

5

Transfer
-intern (între facultăți, la aceeași formă de învățământ)
-extern (între universități)

 

150 RON
500 RON

-
-

6

Transfer de la zi la ID (în cadrul facultății și între facultăți)

1500 RON

-

7

Taxă susținere examen de finalizare a studiilor:

  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

100 RON

 

320 EURO
270 EURO

8

Taxă susținere examen de finalizare a studiilor pentru externi și repetare examen finalizare pentru absolvenții proprii

400 RON

 

9

Taxe de școlarizare:
La forma de învățământ – zi
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Silvicultură
Facultatea de Management Agricol
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii


2500 RON/an

 

 

 

320 Euro/lună pt. domeniul Med. Vet.
270 Euro/lună pt. celelalte domenii

Facultatea de Agricultură
-specializarea Agricultură – limba engleză

2700 Euro/an

Facultatea de Medicină Veterinară
- domeniul Medicină Veterinară
- domeniul Medicină Veterinară (limba engleză)


5000 RON/an
3200 Euro/an


10

La forma de învățământ la distanță
Facultatea de Management Agricol


 2600 RON/an

 

2000 Euro/an

Facultatea de Medicină Veterinară- Studii postuniversitare de specializare

2600 RON/an

11

La forma de învățământ cu frecvență redusă
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Silvicultură
Facultatea de Management Agricol
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii


2600 RON/an

 

2000 Euro/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

12

*Înscrierea la examenul de admitere

100 RON

270 Euro

13

Înmatriculare în anul I

150 RON

-

14

Înmatriculare la al  II-lea program

150 RON

-

15

Reînmatriculare

150 RON

-

16

Transfer
-intern (între facultăți, la aceeași formă de învățământ)
-extern (între universități)


150 RON
500 RON


30 EURO
120 EURO

17

Taxă susținere examen de disertație:

  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

-
200 RON

 

320 EURO
270 EURO

18

Taxă repetare examen disertație
-      pentru absolvenții proprii

  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

400 RON
-
-

 

320 EURO
270 EURO

19

Taxe de școlarizare:
- la Facultatea de TPA- limba română
                                    - limba engleză(pt studenti români)
                                   - limba engleză(pt studenti străini)
- toate programele de studii/domeniile


2100 RON/an
3000 RON/an
3200 euro/an
2100 RON/an

 

3200 EURO/an

C. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

20

**Înscriere la doctorat

200 RON

340 EURO pentru domeniul Med. vet.
290 EURO pentru celelalte domenii

21

**Înmatriculare la doctorat

200 RON

-

22

***Examen de competență lingvistică

50 RON

-

23

Taxă pentru repetare examene și referate la doctorat

200 RON

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 și Ordonanța nr. 22 din 29.08.2009

24

Taxă de susținere teză de doctorat:

  • în stagiu
  • cu stagiu depășit

 

500 RON
2100 RON

 

640 EURO pentru domeniul Med.vet.
540 Euro pt. celelalte domenii din univ.

25

Taxă studii doctorat cu frecvență

5000 RON/an

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 și Ordonanța nr. 22 din 29.08.2009

D. PROGRAME POSTUNIVERSITARE ȘI POSTDOCTORALE

26

Taxă înscriere la programele de formare și dezvoltare profesională continuă

120 RON

 

27

Taxă înmatriculare program  postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

150 RON

 

28

Taxă înscriere la programe postdoctorale

200 RON

 

29

Taxă de studii programe postdoctorale

4000 RON/an

 

30

Taxă de procesare dosare pentru examenele de grad didactic II și grad didactic I

200 RON

 

31

Eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I

50 RON

 

32

Taxă de înscriere la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

150 RON

 

33

Taxă de înmatriculare la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

150 RON

 

34

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul I

1200 RON

 

35

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul II

1000 RON

 

36

Taxă echivalare titlu de „doctor” cu gradul didactic I

150 RON

 

37

Examen de diferență pentru completarea Programului de studii psihopedagogice

100 RON/disciplină

 

38

Examen pentru Programului de studii psihopedagogice pt. studenți cu taxă de la ciclul de studii universitare de licență

100 RON/disciplină

 

39

Examen pentru Programului de studii psihopedagogice pt. studenții de la ciclul de studii universitare de master

50 RON/disciplină

 

E. ALTE TAXE

40

Eliberarea duplicatelor
- acte studii, foi matricole,
- carnet student, legitimații


100 RON
50 RON

 

30 EURO
15 EURO

41

Eliberarea programei analitice

100 RON/an de studiu

40 EURO/an de studiu

42

Eliberarea în regim de urgență a diplomei de însoțită de Suplimentul la diplomă (48 de ore)

300 RON

100 EURO

43

Eliberarea în regim de urgență a programei analitice (72 ore)

1000 RON

250 EURO

44

Eliberarea situației școlare (pentru plecare în străinătate sau alte scopuri)

150 RON

50 EURO

45

Eliberarea adeverinței de autentificare a diplomei (pentru apostilare la Prefectură)

50 RON

-

46

Eliberare foaie matricolă „la cerere”

100 RON/buc

30 EURO

47

Eliberare situație școlară „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

48

Întocmire supliment de diplomă pentru absolvenții care au terminat facultatea înainte de anul 2006

150 RON

50 EURO

49

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

 

50

Reexaminare a-I-a
a-II-a
a-III-a
a-IV-a și următoarele

40 RON/examen
60 RON/examen
80 RON/examen
100 RON/examen

10 EURO/examen
10 EURO/examen
15 EURO/examen
30 EURO/examen

 51

Examene diferență ca urmare a modificărilor planului de învățământ (credite)

40 RON

-

52

Repetare examen de selecție, susținere examen de selecție

100 RON/examen

-

53

Taxă de eliberare diplome mai vechi de 5 ani

50 RON

 

 

* Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învățământ sunt scutiți de la plata taxei de înscriere la admitere în condițiile prezentării adeverinței vizate de Inspectoratul Școlar Județean respectiv de instituția de învățământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic și didactic auxiliar beneficiază de același drept, cu condiția prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din U.S.A.M.V.B. Timișoara precum și angajații universității.

* Angajații universității U.S.A.M.V.B. Timișoara, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați.
Scutiriile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

**Taxa de înscriere și taxa de înmatriculare la studiile universitare de doctorat se reduce cu 50% pentru absolvenții promoției 2017 și angajații USAMVBT.
Cadrele didactice din USAMVBT beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de admitere, înmatriculare și școlarizare pentru progamul de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivelul I și II, în regim postuniversitar.

Aprobat în ședința Senatului universitar din data de 10.05.2017.

 

                                     Rector,                                                                                                                          Secretar șef interimar,
Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu                                                                                                          Dr.Ing. Carolina Popa

 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty