Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Concursuri pe perioada nedeterminata

AN UNIVERSITAR 2016-2017

SEMESTRUL I

ORDIN nr. 4.204 din 15 iulie 2013 (*actualizat*) - privind aprobarea standardelor minimale necesare ºi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãþãmântul superior ºi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Monitorul Oficial al României, nr. 890 bis din 27 decembrie 2012 - Anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educației, cercetãrii, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãțãmântul superior

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare în Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timiºoara

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1631 din 28 noiembrie 2016 - anunț concursuri

Posturile didactice vacante pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017

Procedura de concurs
Competition procedure

LISTA documentelor/condițiilor necesare la înscrierea pentru concursul de ocupare a posturilor vacante pe perioadã nedeterminatã

List of necessary documents/conditions to register for the competition for vacant positions for non-definit period

 

Calendar concurs

 

Decizia de numire a comisiilor de concurs

Decizie de îndreptare a unei erori materiale

 

Anexe (documente editabile):

Anexele 1-4

Anexa 5 - Grila Asistent universitar

Anexa 6 - Grila Șef lucrãri universitar

 

Anexe 7 - Grila Conferențiar universitar:

a. Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale

b. Comisia ªtiinþe economice ºi administrarea afacerilor

c. Comisia Psihologie ºi ªtiinþe Comportamentale

d. Comisia Inginerie geologicã, mine, petrol ºi gaze

 

Anexe 8 - Grila Profesor universitar:

a. Comisia Ingineria mediului

b. Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale

c. Comisia Științe juridice

d. Comisia Inginerie mecanica, mecatronica ºi roboticã

 

Descrierea posturilor vacante:

 

Facultatea de Agriculturã

 

Facultatea de Horticulturã și Silviculturã

 

Facultatea de Management Agricol

ERATÃ - 16.01.2017

 

Facultatea de Medicinã Veterinarã

 

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

 

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

 

Avizul oficiului juridic

 

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs:

Facultatea de Agriculturã
1. Nițã Simona - profesor, poziția 1/I - CV, Fișa de verificare
2. Bungescu Sorin Tiberiu - profesor, poziția 2/I - CVFișa de verificare
3. Botoș Lucian Florin - conferențiar, poziția 3/I - CVFișa de verificare
4. Durãu Carmen Claudia - conferențiar, poziția 4/I - CVFișa de verificare
5. Herbei Mihai Valentin - conferențiar, poziția 2/II - CVFișa de verificare
6. Radulov Isidora - profesor, poziția 1/III - CVFișa de verificare
7. Lațo Alina Mãdãlina - șef lucrãri, poziția 3/III - CVFișa de verificare
8. Tulbure Cristina - conferențiar, poziția 1/V - CVFișa de verificare

Facultatea de Horticulturã și Silviculturã
1. Imbrea Ilinca Merima - profesor, poziția 1/I - CVFișa de verificare
2. Ștefan Carolina Manuela - șef lucrãri, poziția 3/I - CVFișa de verificare
3. Berar Cristian - conferențiar, poziția 1/II - CVFișa de verificare
4. Danci Marcel - Vasile - profesor, poziția 1/III - CVFișa de verificare

Facultatea de Management Agricol
1. Gherman Remus - conferențiar, poziția 2/I - CVFișa de verificare
2. Stanciu Sorin - Mihai - profesor, poziția 1/II - CVFișa de verificare
3. Sîrbulescu Elena Claudia - conferențiar, poziția 2/II - CVFișa de verificare

Facultatea de Medicinã Veterinarã
1. Gros Radu Valentin - șef lucrãri, poziția 1/IV - CVFișa de verificare
2. Lãzãrescu Cristian Florin - șef lucrãri, poziția 2/IV - CVFișa de verificare


Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare
1. Bordean Despina - Maria - conferențiar, poziția 1/I - CVFișa de verificare
2. Raba Diana - Nicoleta - conferențiar, poziția 1/III - CVFișa de verificare

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
1. Pãtruicã Silvia - profesor, poziția 1/I - CVFișa de verificare
2. Peț Ioan - profesor, poziția 1/II - CVFișa de verificare
3. Marcu Adela - șef lucrãri, poziția 2/I - CVFișa de verificare

 

Calendarul probelor de concurs pentru posturile pe perioadムnedeterminatãƒ:

Facultatea de Agriculturã

Facultatea de Horticulturã ƒși Silviculturã

Facultatea de Management Agricol

Facultatea de MedicinムVeterinarã

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

 

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017, semestrul 1

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty