Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Concursuri pe perioada nedeterminata

 An universitar 2018 - 2019

Semestrul 1

 

Legislatie:

Lista Posturile didactice vacante pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019

Monitorul Oficial al României nr. 1359 din 05.12.2018

Procedura de concurs
Competition procedure

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA

Coperta dosarului de concurs

Cererea tip de înscriere la concurs

Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs:

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Calendar concurs


Facultatea de Agricultura

Conferentiar universitar, pozitia 1/I

Sef lucrari, pozitia 1/II

Sef lucrari, pozitia 2/II

Sef lucrari, pozitia 3/IV

Sef lucrari, pozitia 4/IV

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultatii de Agricultura, str. Calea Aradului, nr.119, Timisoara, Timis, 300645

 


Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

Conferentiar, pozitia 2/II

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultatii de Bioingineria Resurselor Animaliere, str. Calea Aradului, nr.119, Timisoara, Timis, 300645

 


Facultatea de Horticultura si Silvicultura

Sef lucrari, pozitia 3/III

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultatii de Bioingineria Resurselor Animaliere, str. Calea Aradului, nr.119, Timisoara, Timis, 300645

 


Facultatea de Inginerie Alimentara

Sef lucrari, pozitia 1/I

Sef lucrari, pozitia 1/II

Sef lucrari, pozitia 1/III

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultatii de Inginerie Alimentara, str. Calea Aradului, nr.119, Timisoara, Timis, 300645

 


Facultatea de Management si Turism Rural

Sef lucrari, pozitia 1/I

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultatii de Management si Turism Rural, str. Calea Aradului, nr.119, Timisoara, Timis, 300645

 


Facultatea de Medicina Veterinara

Conferentiar, pozitia 1/III

Sef lucrari, pozitia 5/III

Sef lucrari, pozitia 7/III

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultatii de Medicina Veterinara, str. Calea Aradului, nr.119, Timisoara, Timis, 300645

 


Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Lector, pozitia 1/DPPD

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Cladirea Facultatilor de Agricultura, respectiv Horticultura si Silvicultura, str. Calea Aradului, nr.119, Timisoara, Timis, 300645

 


 

Decizie comisii

 

 

 
 

Reluare concurs de ocupare a postului de Profesor, pozitia 2/I din Statul de functii al Facultatii de Agricultura

 

CALENDARUL pentru reluarea concursului in vederea ocuparii postului vacant pe perioada nedeterminata de Profesor, pozitia 2/I din Statul de functii al Facultatii de Agricultura, de la momentul intreruperii sale

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS

 

Bungescu Sorin Tiberiu - profesor, pozitia 2/I - CVFisa de verificare

 

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT PE PERIOADA NEDETERMINATA DE PROFESOR, POZITIA 2/I DIN STATUL DE FUNCTII AL FACULTATII DE AGRICULTURA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI PENTRU PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT PE PERIOADA NEDETERMINATA DE PROFESOR, POZITIA 2/I DIN STATUL DE FUNCTII AL FACULTATII DE AGRICULTURA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty