Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Istoric

   Istoria Facultãþii de Medicinã Veterinarã a început la 31 decembrie 1944, odatã cu emiterea Decretului Regal nr. 660, publicat în Monitorul Oficial nr. 302, prin care se înființa Universitatea de Vest, cu ºapte facultãþi: drept, litere ºi filosofie, ºtiinþe, medicinã umanã, medicinã veterinarã, farmacie ºi teologie.

   Din considerente subiective, Facultatea de Medicinã Veterinarã ºi-a început activitatea de abia în 1948 la Arad, într-o altã structurã de organizare. Acolo a funcþionat pânã în 1957, cÂnd, de asemenea, din considerente subiective, intrã în lichidare, deºi într-o scurtã perioadã de timp a reuºit sã se afirme pe plan naþional ºi chiar internaþional. Astfel, prin jocuri de culise, se risipeºte un prestigios nucleu de cadre didactice ºi o bazã materialã corespunzãtoare acelor timpuri.

   Zbuciumatele ºi dureroasele transformãri în orientarea agriculturii, care s-au dovedit a fi total greºite, au determinat creºterea ºeptelului de animale ºi, consecutiv, a învãþãmântului agro-zootehnic. în aceste condiþii, s-a impus înfiinþarea ºi în vestul României a unei facultãþi de medicinã veterinarã. Astfel, prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 428 din 23 mai 1962 s-a înfiinþat Facultatea de Medicinã Veterinarã, care intrã în funcþiune începând cu anul universitar 1962/1963, în cadrul Institutului Agronomic Timiºoara ºi funcþioneazã ºi în prezent cu o singurã specializare: Medicinã veterinarã.

   În perioada 25 - 26 mai 2017, s-au serbat 55 de ani de la înființarea Facultãții de Medicinã Veterinarã din Timișoara.

   Pe parcursul celor 55 de ani de existenþã, funcþia de decan a fost îndeplinitã de cãtre: Prof. univ. emerit dr. doc. ºt. Nicolae Gluhovski (1962-1974), primul decan al FMV Timiºoara, Prof. univ. emerit dr. doc. ºt. Valeriu Pintea (1974-1976), Prof. univ. dr. Octavian Popa (1976-1980), Prof. univ. dr. ing. Ioan Vintilã (1980-1984), Prof. univ. dr. ing. Maria Roșu (1984-1989), Prof. univ. dr. Radu Moga-Mânzat (1990-1992), Prof. univ. dr. Simion Bolte (1992-1996), Prof. univ. dr. Horia Cernescu (1996-2004), Prof. univ. dr. Gheorghe Dãrãbuș (2004-2012), Prof. univ. dr. Viorel Herman (2012-prezent).

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty