Home | News | Events | Contact
Faculties
Departments
Details
Distance learning

Facultatea de Management Agricol oferă ca posibilitate de studiu, pentru ciclul Licență, și învățământul la distanță, existând două programe de studiu:
- Inginerie economică în agricultură
- Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Cifra de școlarizare la Ciclul Licență - anul universitar 2017/2018 (Forma de Învățământ la Distanță - ID):

Specializarea

ID

Taxă

Inginerie economică în agricultură

-

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

150

TOTAL

150

Durata studiilor, pentru toate specializările menționate, este aliniată Hotărârii de la Bologna și este de 4 ani.

Informații suplimentare despre organizarea ciclului de licență se pot obține accesând meniul „Forme de învățământ” de pe site-ul Universității.

Informații despre examenul de admitere găsiți aici

La finalizarea celor patru ani de studiu diploma și titlul obținut de absolvenți este cel de inginer.

 

Plan de învățământ - ID - Inginerie Economică în Agricultură (IEA)

Plan de învățământ - ID - Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism (IMAPA)

 

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty