Home | News | Events | Contact
Faculties
Departments
Details
Master

În cadrul Facultății de Management Agricol funcționează următoarele 4 specializări de Masterat:

Cifra de școlarizare la MASTER - anul universitar 2017/2018:

SPECIALIZAREA

Nr. locuri bugetate

Nr. locuri cu taxă

TOTAL

Administrarea afacerilor agricole

18

24

42

Agribusiness

18

24

42

Management în alimentație publică și agroturism

17

27

44

Managementul dezvoltării rurale durabile

18

24

42

TOTAL

71

99

170

 

 

Obiectivele programului de studii „Managementul dezvoltării rurale durabile”, sunt structurate într-o succesiune logică și definesc clar competențele profesionale ale programul de master care sunt:

Plan de învățământ - Managementul dezvoltării rurale durabile


Obiectivul specific al programului de studii „Administrarea afacerilor agricole” îl reprezintă formarea și perfecționarea resurselor umane în domeniul afacerilor agricole în corelație cu cerințele pieței muncii, mai precis formarea și dezvoltarea unor abilități și deprinderi practice care să permită inserția facilă pe piața muncii și crearea unui corp de profesioniști care să activeze responsabil și cu profesionalism în domeniu. Derularea programului de studii presupune atingerea următoarelor obiective:

Plan de învățământ - Administrarea afacerilor agricole


Programul de studii master „Agribusiness” vine în întâmpinarea unor solicitări numeroase. În acest context masterul are ca obiectiv principal pregătirea de specialiști în:

Plan de învățământ - Agribusiness

 

Programul de studii master Management în alimentație publică și agroturism are ca obiectiv principal pregătirea de specialiști în:

Plan de învățământ - Management în alimentație publică și agroturism

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty