Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Limbi straine

Din septembrie 2009, cele nouã cadre didactice care predau limbi strãine în cadrul Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului fac parte din Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic ºi ªtiinþe Socio-umane, formând Colectivul de limbi strãine, alãturi de celelalte colective ale Departamentului.

 

Cele nouã cadre didactice ale Colectivului de limbi strãine contribuie la formarea viitorilor specialiºti În ºtiinþe agricole ºi medicinã veterinarã prin predarea limbilor strãine - englezã, francezã, germanã ºi românã (pentru studenþii strãini) - la facultãþile USAMVB.

 

Colectivul dispune de douã laboratoare moderne cu câte 30 de locuri fiecare, dotate cu sisteme audio-video (laptop-uri, video-proiectoare, foto-copiator, scanner).

Colectivul de limbi strãine oferã:

 

- Cursuri de limbi strãine


În cadrul facultãþilor din Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului predãm cursuri de limbi strãine - englezã, francezã, germanã ºi românã (pentru studenþii strãini) - studenþilor din anii I-III de studiu la urmãtoarele domenii de licenþã:

Licenþã

Specializarea

Limbi strãine

Manuale, compendii, dicþionare

ªtiinþe ale naturii

Biologie

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Biologists (2006)

Le Francais pour les bizuts (2001)

ªtiinþe agricole ºi silvice

Agronomie

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Agriculturists (1999)

English for Agriculturists (2002)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Le Francais pour les agriculteurs (2001)

Le Francais de l'agriculture (2007)

Deutsch fuer die Landwirtschaft (2004)

Compendiu Plantele furajere ºi agricultura (2002)

Compendiu Apa ºi agricultura (2004)

Compendiu Flora Marii Britanii (2005)

Biotehnologii

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Pest Control Specialists (2004)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Compendiu Protecþia plantelor (2002)

Compendiu Bolile plantelor (2005)

Dicþionar de geneticã (2003)

Horticulturã

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Horticulturists (2000)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Le Francais pour les horticulteurs et les paysagistes (2000)

Compendiu Apa ºi agricultura (2004)

Compendiu Bolile plantelor (2005)

Compendiu Flora Marii Britanii (2005)

Silviculturã

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Foresters (2005)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Le francais pour les sylviculteurs (2006)

Compendiu Flora Marii Britanii (2005)

Zootehnie

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

The English of Animal Husbandry (2006)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Compendiu Plantele furajere ºi agricultura (2002)

ªtiinþe inginereºti

Ingineria mediului

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Environmental Engineers (2002)

English for Environmental Managers (2002)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Compendiu Apa ºi agricultura (2004)

Compendiu Flora Marii Britanii (2005)

Ingineria produselor alimentare

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Food Procesors (2004)

The English of Food and Drink (2008)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Le francais de l ‘agroalimentaire (2008)

Inginerie geodezicã

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

The English of Cadaster (2008)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Inginerie mecanicã

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Inginerie ºi management

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Business (2006)

English for Tourism Managers (2004)

The English of Tourism and Agritourism (2006)

The English of Food and Drink (2008)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Le Francais du commerce (2007)

Le Francais du tourisme (2001)

Compendiu Comunicare ºi management (2003)

Compendiu Comunicare ºi marketing (2004)

Compendiu Economie ºi afaceri (2008)

Medicinã veterinarã

Medicinã veterinarã

E, F, G, R

English for Freshers (2008)

English for Vets (2008)

Le Francais pour les bizuts (2001)

Le francais pour les veterinaires (2006, 2007)

 

Masterat

Specializarea

Limba strãinã

Manual

Medicinã veterinarã

Medicinã veterinarã

E

Sub tipar.

 

 

Doctorat

Specializarea

Limba strãinã

Manual

Medicinã veterinarã

Medicinã veterinarã

E

Sub tipar.

 

Durata studiilor

Licenþã - limbile strãine se studiazã timp de între 28-112 ore.

Masterat - limba englezã se studiazã timp de 56 ore.

Doctorat - limba englezã se studiazã timp de 28 ore.

 

- Servicii lingvistice contra-cost:

 

Colectivul de limbi strãine este alcãtuit din:

Cadrul didactic

Competenþe

Conf. dr. Georgeta RAÞÃ

Limba francezã (generalã, scopuri specializate)

Limba englezã (generalã, scopuri specializate)

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Lector drd. Rodica-Liana ZEHAN

Limba englezã (generalã, scopuri specializate)

Limba germanã (generalã, scopuri specializate)

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Lector drd. Corina-Georgeta ABRAHAM-BARNA

Limba francezã (generalã, scopuri specializate)

Limba românã pentru studenþii strãini

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Asistent dr. Alina-Andreea DRAGOESCU

Limba englezã (generalã, scopuri specializate)

Limba francezã (generalã, scopuri specializate)

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Asistent drd. Diana-Andreea BOC-SÎNMÃRGHIÞAN

Limba francezã (generalã, scopuri specializate)

Limba românã entru studenþii strãini

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Asistent drd. Oana BOLDEA

Limba englezã (generalã, scopuri specializate)

Limba românã entru studenþii strãini

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Asistent Virginia-Elvira-Jenea MASICHEVICI, Master

Limba francezã (generalã, scopuri specializate)

Limba românã pentru studenþii strãini

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Preparator Andreea VARGA, Masterand

Limba englezã (generalã, scopuri specializate)

Limba francezã (generalã, scopuri specializate)

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Preparator Astrid-Simone GROSZLER,

Master, Masterand

Limba germanã (generalã, scopuri specializate)

Limba englezã (generalã, scopuri specializate)

Comunicare specializatã

Limbaje specializate

Terminologie
Traducere generalã ºi ºtiinþificã

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty