Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Comisia

Comisia pentru Evaluarea ºi Asigurarea Calitãþii aprobatã prin ordinul nr. 98 din 11.02.2015

 
 

1. Conf. dr. ing. Dumitrescu Gabi, responsabil cu asigurarea calitãþii la nivel de facultate       (R.A.C.F.) – preºedinte

2. Conf. dr. ing. Cziszter Ludovic

3. ªef lucr. dr. ing. Vintilã Teodor

4. ªef lucr. dr. ing. Simiz Eliza

5. Asist. dr. Petculescu-Ciochina Liliana

6. Stud. Beleuþã Anca

7. Ing. Niste Claudiu, Smithfield Timiº


Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty