Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Romanii de pretutindeni

Admiterea la studii a românilor de pretutindeni

 

Locuri alocate la USAMVBT pentru Românii de pretutindeni:

 

 

Pentru înscrierea la USAMVBT a românilor de pretutindeni, se aplicã Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învãțãmântul superior de stat din România, pe locuri de studii fãrã plata taxelor de școlarizare, dar cu bursã, respectiv, fãrã plata taxelor de școlarizare, dar fãrã bursã (2017-2018), emisã de Ministerul Educației Naționale:http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

 

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învãțãmântul superior de stat din România, pe locuri de studii fãrã plata taxelor de școlarizare, dar cu bursã, respectiv, fãrã plata taxelor de școlarizare, dar fãrã bursã (2017-2018)

 

Românii de pretutindeni pot beneficia, în învãțãmântul superior de stat din România, de programe de studii acreditate și autorizate sã funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba românã. Statul român pune la dispoziție douã tipuri de locuri:

Pentru detalii suplimentare și clarificãri privind procedurile de școlarizare a românilor de pretutindeni în învãțãmântul de stat din România, Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați adresele dosarerepmold@edu.gov.ro (pentru tinerii din Republica Moldova), respectiv dosarerompret@edu.gov.ro (pentru românii de pretutindeni din țãri învecinate și diaspora).

(1) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare:

a) Persoanele care își asumã în mod liber identitatea culturalã românã, persoanele de origine românã și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fãrșeroți, herțeni, istro-români, latini dunãreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrãmâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b) Românii emigrați, fie cã au pãstrat sau nu cetãțenia românã, descendenții acestora, precum și cetãțeni români cu domiciliul stabil sau reședința în strãinãtate.

 

Detalii privind școlarizarea românilor de pretutindeni: 

 

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 - METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învãþãmântul superior de stat din România, pe locuri de studii fãrã plata taxelor de școlarizare, dar cu bursã, respectiv, fãrã plata taxelor de școlarizare, dar fãrã bursã, începând cu anul universitar 2017-2018

 

Procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni în învãțãmântul preuniversitar și superior de stat și particular acreditat, începând cu anul școlar/universitar 2017/2018 pe locuri de studii cu taxa în lei

 

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty