Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Licenta

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Programul Studii de licenþã:

Ingineria produselor alimentare (I.P.A.)

Cadru legal:

Programul de licențã are la origine prima specializare a facultãții Tehnologia Produselor Agroalimentare, redenumitã în anul 2012 Ingineria Produselor Alimentare, ocazie cu care este reacreditatã (Adresa ARACIS nr. 3985/08.06.2012). Programul de licențã IPA este cuprins în lista domeniilor și specializãrilor pentru studiile universitare de licențã apãrutã în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licențã și al specializãrilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educaționalã a programului de licențã IPA cuprinde și locuri cu taxã pentru Învãțãmântul cu Frecvențã Redusã (IFR).

Competențe profesionale:

Ocupații posibile conform COR:

Analist cumpãrãri/consultant furnizori - 243301; Auditor în domeniul siguranței alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentara - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrãrii produselor agricole - 214124; Inginer în industria alimentara - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Profesor în învãțãmântul gimnazial - 233002; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentara.

Plan invatamant IPA

Programul Studii de licenþã:

Controlul și expertiza produselor alimentare (C.E.P.A.)

Cadru legal:

Programul de licențã Controlul și expertiza produselor alimentare (C.E.P.A.), primul program de acest tip din România, are o tradiþie de 20 de ani în pregãtirea inginerilor de industrie alimentarã specializaþi controlul ºi asigurarea calitãþii ºi siguranþei produselor alimentare. Programul de licențã CEPA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 7978/03.08.2010) și cuprins în lista domeniilor și specializãrilor pentru studiile universitare de licențã apãrutã în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licențã și al specializãrilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educaționalã a programului de licențã CEPA cuprinde și locuri cu taxã pentru Învãțãmântul cu Frecvențã Redusã (IFR).

Competențe profesionale:

Ocupații posibile conform COR:

Analist calitate - 214131; Auditor în domeniul calitãții - 214130; Auditor în domeniul siguranței alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentara - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inspector vamal - 335105; Inginer de cercetare în controlul calitãții produselor alimentare - 214534; Inginer în industria alimentara - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519.

Plan invatamant CEPA

Programul Studii de licenþã:

Protecția Consumatorului ºi Mediului (P.C.M.)

Cadru legal:

Programul de licențã Protecția Consumatorului și a Mediului (P.C.M.), este al doilea program de acest tip înființat în România, ca rãspuns la solicitãrile venite de pe piața muncii respectiv noilor cerințe legislative în domeniu. Programul de licențã P.C.M. este autorizat (Adresa ARACIS nr. 3902/08.06.2012) și cuprins în lista domeniilor și specializãrilor pentru studiile universitare de licențã apãrutã în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licențã și al specializãrilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educaționalã a programului de licențã P.C.M. cuprinde pentru forma de învãțãmânt cu frecvențã pe lângã locurile bugetate și locuri cu taxã.

Competențe profesionale:

Ocupații posibile conform COR:

Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer producție - 215205; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - 242213; Auditor de mediu - 325703; Analist de mediu - 263203; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului - 213147; inspector protecția mediului - 325712;

Plan invatamant PCM

Programul Studii de licenþã:

Extracte și aditivi naturali alimentari (E.A.N.A.)

Cadru legal:

Programul de licențã Extracte și Aditivi Naturali Alimentari (E.A.N.A.), program unic în țarã, are o tradiție de 20 de ani în pregãtirea inginerilor de industrie alimentarã specializați în obținerea și utilizarea aditivilor alimentari. Programul de licențã EANA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 8100/10.08.2010) și  cuprins în lista domeniilor și specializãrilor pentru studiile universitare de licențã apãrutã în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licențã și al specializãrilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educaționalã a programului de licențã E.A.N.A. cuprinde pentru forma de învãțãmânt cu frecvențã pe lângã locurile bugetare și locuri cu taxã.

Competențe profesionale:

Ocupații posibile conform COR:

Consilier inginer chimist - 214504; Expert inginer chimist - 214505; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer producție - 215205; Inspector de specialitate inginer chimist - 214506; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer chimist - 214507; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520. 

 Plan invatamant EANA

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty