Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Departamentul MDR

Departamentul I - Management și Dezvoltare Rurală

Consiliul Departamentului I - Management și Dezvoltare Rurală

  1. Prof. dr. Elena Peț
  2. Prof. dr. Ioan Brad
  3. Prof. dr. Nicoleta Mateoc-Sîrb
  4. Prof. dr. Ioan Petroman
  5. Conf. dr. Gabriela Popescu
  6. Șef lucrări dr. Tabita Adamov
     

Componența Departamentului de Management și Dezvoltare Rurală

Director departament:

Elena PEȚ

 
Grad didactic și titlu științific: Profesor dr.
Discipline: Marketing, Marketing agroalimentar, Marketing turistic, Marketing și agribusiness
Telefon: +40 256 27 7454
E-mail: elenapet@usab-tm.ro
CV  

 

Membrii:

Tiberiu IANCU

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Profesor dr.
Discipline: Economie agroturistică, Economie agrară, Economia producției
Telefon: +40 256 27 7440
E-mail: tiberiuiancu@usab-tm.ro
CV  

Ioan PETROMAN

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Profesor dr.
Discipline: Bazele turismului, Turism cultural, Alimentație publică
Telefon: +40 256 27 7312
E-mail: ioan_petroman@usab-tm.ro
CV  

Nicoleta MATEOC-SÎRB

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Profesor dr.
Discipline: Economia rurală, Dezvoltare rurală, Economia spațiului rural 
Telefon: +40 256 27 7430
E-mail: nicoletamateocsirb@usab-tm.ro
CV  

Ioan BRAD

Decan

 
Grad didactic și titlu științific: Profesor dr.
Discipline: Managementul fermelor agroturistice, Management producției, Managementul afacerilor, Planificarea proiectului, Planificarea activității în exploatațiile agricole
Telefon: +40 256 27 7279
E-mail: ioanbrad@usab-tm.ro
CV  

Cosmin SĂLĂȘAN

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Conferențiar dr.
Discipline: Bazele managementului, Consultanță, Consultanță în industria turismului, Consultanță și extensie rurală, Consultanță și extensie
Telefon: +40 256 27 7437
E-mail: cosminsalasan@usab-tm.ro
CV  

Teodor MATEOC

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Conferențiar dr.
Discipline: Asigurări și reasigurări, Produse de origine animală, Tehnici de creștere a animalelor
Telefon: +40 256 27 7313
E-mail: teodormateoc@usab-tm.ro
CV  

Ciprian RUJESCU

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Conferențiar dr.
Discipline: Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, Statistică matematică
Telefon: +40 256 27 7313
E-mail: rujescu@usab-tm.ro
CV  

Gabriela POPESCU

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Conferențiar dr.
Discipline: Ambalaje și design, Comportamentul consumatorului, Tehnica operațiunilor de turism
Telefon: +40 256 27 7446
E-mail: gabrielapopescu@usab-tm.ro
CV  

Corina SÎRBU

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Conferențiar dr.
Discipline: Ecologie și protecția mediului, Management strategic în turism
Telefon: +40 256 27 7445
E-mail: corinaruset@usab-tm.ro
CV  

Iuliana MERCE

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Conferențiar dr.
Discipline: Utilaje tehnologice, Utilaje și instalații în industria turismului, Ecoturism, Valorificarea produselor și serviciilor agricole
Telefon: +40 256 27 7438
E-mail: iulianamerce@usab-tm.ro
CV  

Remus GHERMAN

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Conferențiar dr.
Discipline: Managementul resurselor umane, Forme de cooperare, Servicii și utilității publice
Telefon: +40 256 27 7212
E-mail: remusgherman@usab-tm.ro
CV  

Sebastian MOISA

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Șef lucrări dr.
Discipline: Marketing, Marketing in tourism, E-marketing in hospitality industry, Computer Graphics
Telefon: +40 256 27 7212
E-mail: sebastianmoisa@usab-tm.ro
CV  

Gheorghe PRIBEANU

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Șef lucrări dr.
Discipline: Produse turistice, Hotel - economie și management, Politici macroeconomice internaționale în turism și servicii, Turism rural și agroturism, Tehnologie hotelieră și de restaurant
Telefon: +40 256 27 7447
E-mail: gheorghepribeanu@usab-tm.ro
CV  

Tabita ADAMOV

Prodecan

 
Grad didactic și titlu științific: Șef lucrări dr.
Discipline: Economie rurală. Economie generală, Economia turismului, Economia producției, Managementul afacerilor în alimentație publică și agroturismului, Sisteme de agricultură durabilă
Telefon: +40 256 27 7439
E-mail: tabitaadamov@usab-tm.ro
CV  

Cosmina TOADER

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Șef lucrări dr.
Discipline: Ingineria și managementul proiectelor, Managementul proiectelor, Managementul fermelor agroturistice
Telefon: +40 256 27 7062
E-mail: cosminatoader@usab-tm.ro
CV  

Lia MICULA

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Șef lucrări dr.
Discipline: Analiză matematică, geometrie descriptivă, Geometrie și trigonometrie sferică
Telefon: +40 256 27 7433
E-mail: micula@usab-tm.ro
CV  

Camelia MĂNESCU

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Șef lucrări dr.
Discipline: Dezvoltare rurală, Politici agricole, Economie regional și locală, Dezvoltare rurală și organizarea teritoriului, Economie rurală, Monitoring în dezvoltarea spațiului rural
Telefon: +40 256 27 7425
E-mail: cameliamanescu@usab-tm.ro
CV  

Ana-Mariana DINCU

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Șef lucrări dr.
Discipline: Management în turism, Tehnici de planificare a activității turistice, Managementul producției
Telefon: +40 256 27 7425
E-mail: anamariadincu@usab-tm.ro
CV  

Carmen DUMITRESCU

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Asistent dr.
Discipline: Bazele managementului, Consultanță, Consultanță în industria turismului, Consultanță și extensie rurală, Consultanță și extensie, Sisteme de agricultură
Telefon: +40 256 27 7425
E-mail: carmendumitrescu@usab-tm.ro
CV  

Oana Maria
SICOE-MURG

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Asistent dr.
Discipline: Asigurări și reasigurări, Produse de origine animală, Economie rurală, Dezvoltare rurală, Economie agroturistică, Economia mediului
Telefon: +40 256 27 7425
E-mail: oanamurg@usab-tm.ro
CV  

Loredana VĂDUVA

membru

 
Grad didactic și titlu științific: Asistent dr.
Discipline: Alimentație publică, Procesarea produselor agricole, Bazele turismului, Tehnologii de creștere a animalelor
Telefon: +40 256 27 7444
E-mail: loredanavaduva@usab-tm.ro
CV  

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty