Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Informatii generale

Facultatea de Management Agricol oferã studenþilor sãi 3 pecializãri de licenþã ºi 4 de masterat, situaþia numãrului de studenþi, existentã în anul universitar 2015-2016 fiind urmãtoarea:

 

Numãr studenþi - Licenþã - zi

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

Numãr studenþi

Buget

Taxã

Total

1

Inginerie economicã în agriculturã

I

29+1*

4

34

II

28

1

29

III

24

-

24

IV

22

-

22

TOTAL

104

5

109

2

Inginerie ºi management în alimentaþie publicã ºi agroturism

I

29+1

4

31

II

31

-

31

III

34

1

35

IV

33

-

33

TOTAL

128

5

133

3

Inginerie ºi management în industria turismului

I

29

6

35

II

25

-

25

III

22

-

22

IV

18

-

18

TOTAL

94

6

100

TOTAL GENERAL

326

16

342

 

Numãr de studenți - Licențã - ID

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

ID

1

Inginerie economicã în agriculturã

I

16

II

18

III

23

IV

14

TOTAL

71

2

Inginerie ºi management în alimentaþie publicã ºi agroturism

I

35

II

45

III

47

IV

66

TOTAL

193

TOTAL GENERAL

264

 

Numãr de studenți - Master

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

Numãr studenþi

Bugetaþi

Taxã

Total

1

Management în alimentaþie publicã ºi agroturism

I

17+1*

20

38

II

17+7

17

41

2

Administrarea afacerilor agricole

I

17+2*

10

29

II

17++2

3

22

3

Agribusiness

I

18

10

28

II

17

-

17

4

Managementul dezvoltãrii rurale durabile

I

18

4

22

II

17+1

2

20

TOTAL

151

66

217

 

Cazare

Universitatea noastra dispune, pentru cazarea studentilor sai, de un numar de patru camine studentesti care insumeaza 1516 locuri.

Repartizarea in camin se face de catre o comisie, pe baza cererii studentului interesat, cu respectarea prevederilor Regulamentului de functionare a caminelor studentesti.

Cuantumul taxelor de camin difera in functie de calitatea studentului (bursier sau cu taxa) si de confortul camerei. 

Taxe

TAXE DE STUDIU - 2015/2016

STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
La forma de învãþãmânt - licențã zi - 2.500 lei / an
La forma de învãþãmânt - licențã ID - 2.600 lei / an

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - 2.100 lei / an

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- 5.000 lei / an

Detalii privind cuantumul taxelor gasiti la pagina universitatii, in meniul Studenti

Burse

Bursele se acordã de cãtre o comisie de burse, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor ºi a altor forme de sprijin material pentru studenþii de la USAMVB Timiºoaraaprobatã în ºedinþã de Senat din data de 26.09.2014

 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty