Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Domenii prioritare

STRATEGII DE CERCETARE:

 1. Restructurarea agriculturii ºi implementarea mãsurilor de dezvoltare ruralã durabilã în România.
 2. Cercetãri privind dezvoltarea pieþei financiare în spaþiul rural - sisteme de finanþare a agriculturii ºi a activitãþilor conexe.
 3. Modalitãþi de perfecþionare a managementului în agriculturã în vederea creºterii eficienþei economice, a calitãþii produselor ºi a promovãrii produselor agricole româneºti la export.
 4. Cercetãri privind modernizarea ºi îmbunãtãþirea procesãrii ºi marketingului produselor agroalimentare.
 5. Gestionarea capacitãþilor de producþie în corelaþie cu cererea de servicii în mediul rural.
 6. Proiectarea unor sisteme de prestãri servicii pentru fermele mici ºi mijlocii (ferme familiale si exploataþii de tip comercial).
 7. Strategii ºi politici de redresare a agroturismului ºi turismului rural.
 8. Modalitãþile  de valorificare a spaþiului rural ºi exploataþiilor agricole existente prin agroturism.
 9. Valorificarea resurselor prin activitatea de serviciu agroturistic.
 10. Interconexiunea între dezvoltarea serviciilor ºi evoluþia turismului.
 11. Serviciile turistice ºi ocuparea forþei de muncã.
 12. Creºterea calitãþii serviciilor turistice prin implementarea Codului Global de Eticã în turism.

PLAN STRATEGIC DE CERCETARE STIINTIFICA A FACULTATII DE MANAGEMENT AGRICOL PE PERIOADA 2012-2016

PLAN DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA, 2012-2016

PLAN DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM, 2012-2016

PLAN DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE SI MANAGEMENT IN INDUSTRIA TURISMULUI, 2012-2016

DIRECÞII ªI DOMENII DE CERCETARE:

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty