Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere

ADMITERE 2017

 

Rezultate Admitere SEPTEMBRIE 2017

Agricultura buget

Agricultura ecologica taxa

Agricultura taxa - invatamant cu frecventa redusa

Agricultura taxa

Biologie aplicata in agricultura taxa

Biologie buget

Biologie taxa

Gestiunea mediului si a resurselor naturale taxa

Ingineria mediului buget

Ingineria mediului taxa-invatamant cu frecventa redusa

Ingineria mediului taxa

Managementul inregistrarii sistematice in contextul dezvoltarii rurale taxa

Masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara taxa

Masuratori terestre si cadastru buget

Masuratori terestre si cadastru taxa

Protectia plantelor buget

Protectie si expertiza fitosanitara taxa

Tehnologii sustenabile pentru culturi de camp taxa

Utilizarea durabila a terenurilor agricole taxa 


Numarul de locuri disponibile la Facultatea de Agricultura


Rezultate Admitere IULIE 2017

Agricultură buget

Agricultura ecologica buget

Agricultura ecologica taxa

Agricultura taxa - invatamant cu frecventa redusa

Agricultura taxa

Biologie aplicata in agricultura buget

Biologie buget

Biologie taxa

Emiaia buget

Gestiunea mediului buget

Gestiunea mediului taxa

Ingineria mediului buget

Ingineria mediului taxa-invatamant cu frecventa redusa

Ingineria mediului taxa

Managementul inregistrarii sistematice taxa

Managementull inregistrarii sistematice buget

Masini si instalatii buget

Masini si instalatii taxa

Masuratori terestre si cadastru buget

Masuratori terestre si cadastru taxa

Protectia plantelor buget

Protectie si expertizare fitosanitara buget

Protectie si expertizare fitosanitara taxa

Tehnologii sustenabile pentru culturi de camp buget

Tehnologii sustenabile pentru culturi de camp taxa

Utilizarea durabila a terenurilor agricole Buget

Utilizarea durabila a terenurilor agricole taxa

admitere2017

Calendarul admiterii 2017

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

Sesiunea de toamnă:

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

Sesiunea de toamnă:

Organizarea si desfasurarea admiterii

 

Organizarea și desfășurarea admiterii - sesiunea 2017


Ciclul universitar de LICENȚĂ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

 


Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

Înscrierea la concurs se face pe bază de cerere (anexa 2) depusă de candidaţi/persoanele împuternicite, cu menţionarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexează următoarele acte:

 

COMISII PENTRU ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT FACULTATEA DE AGRICULTURA

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Interviurile pentru admiterea la CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT se vor desfășura conform tematicii afișate, în data de 21 septembrie 2017 astfel:

Programul de studii de master Agricultură ecologică

Programul de studii de masterat Gestiunea mediului și a resurselor naturale

Programul de studii de master Biologie aplicată în agricultură

Programul de studii de master Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

Programul de studii de master Utilizarea durabila a terenurilor agricole

Programul de studii de masterat Managementul inregistrarii sistematice in contextul dezvoltarii durabile

Programul de studii de master Protectie si expertizare fitosanitara


Programe de studii universitare de licenţă - forma de învățământ cu frecvență,
pentru care se organizează admitere 2017

DOMENIUL DE LICENŢĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

Agronomie

Agricultură - A

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - AP

Protecţia plantelor -A

Agricultură- limba engleză - AP

Biologie

Biologie - A

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - A

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru -A

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară - A

 

Programe de studii universitare de licenţă - forma de învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță,
pentru care se organizează admitere 2017

DOMENIUL DE LICENŢĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

Agronomie

Agricultură  IFR- AP

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură IFR - AP

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizează admitere 2017

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

Agronomie

Agricultură ecologică

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole

Protecție și expertizare fitosanitară

Biologie

Biologie aplicată în agricultură

Ingineria mediului

Gestiunea mediului şi a resurselor naturale

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty