FacebookTwitterYoutubeInstagram

Organisation and conduct of admission

Home » Admission » Organisation and conduct of admission

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 2018

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează astfel:

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

B) alte documente

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalente),
- foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,
- certificat de naștere;

B) alte documente

- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională.


CALENDARUL ADMITERII 2018

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență
sesiunea 2018 :

Sesiunea de vară:
09.07.2018 - 27.07.2018 - Înscrieri (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbătă între orele 800-1200)
27.07.2018 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
30.07.2018 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2018 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:
03.09.2018 - 21.09.2018 - Înscrieri (Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sâmbătă între orele 800 - 1200)
21.09.2018 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
24.09.2018 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

 

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master
sesiunea 2018:

Sesiunea de vară:
09.07.2018 - 26.07.2018 - Înscrieri (Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sâmbătă între orele 800 - 1200)
27.07.2018 - Interviu din tematica afișată
27.07.2018 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
30.07.2018 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2018 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:
03.09.2018 - 20.09.2018 - Înscrieri (Luni-Vineri între orele 800 - 1500, Sâmbătă între orele 800 - 1200)
21.09.2018 - Interviu din tematica afișată
21.09.2018 - Afișarea rezultatelor după ora 1600
24.09.2018 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă


 

Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență,
pentru care se organizează admitere 2018

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură - A

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism -A

Inginerie și management

Inginerie și management în industria turismului - A

 

Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță,
pentru care se organizează admitere 2018

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism IFR

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizează admitere 2018

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul dezvoltării rurale durabile

Agribusiness

Administrarea afacerilor agricole

Management în alimentație publică și agroturism

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty