FacebookTwitterYoutubeInstagram

Announcements

Home » Students » Announcements

Programul național "Tabere studențești 2018"

Tabel cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul Programului Național “Tabere studențești 2018”

Tabel cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul Programului Național “Tabere studențești 2018” - REZERVE

Componența comisiei de selecție a locurilor în tabăra de vară la Facultatea de Management Agricol pe anul universitar 2017-2018

Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național "Tabere studențești" 2018

Cerere de înscriere

 


Programul național "Tabere studențești 2017"

Componența comisiei de selecție a locurilor în tabăra de vară la Facultatea de Management Agricol pe anul universitar 2016-2017

Tabel cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul Programului Național ..Tabere studențești 2017” în perioada vacanței de vară

Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național "Tabere studențești" 2017

Cerere de înscriere


Programul național "Tabere studențești 2016"

Ordinul MTS nr.418 din 27.04.206 și Metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară 2016, pentru studenții înscriși la cursurile de zi în instituțiile de învățământ superior de stat

Tabel cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul Programului Național ,,Tabere studențești 2016” în perioada vacanței de vară conform metodologiei, Cap. II, Art. 5, lit. b (cu rezultate deosebite obținute la învățătură)

Lista beneficiarilor unui loc în cadrul programului ,,Tabere Studențești de Vară 2016”


Programul național "Tabere studențești 2015"

Lista beneficiarilor unui loc în cadrul programului "Tabere Studentești de Vară 2015"

PROCES VERBAL DE SELECTIE cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național "Tabere studențești 2015"

Tabel cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul Programului Național ,,Tabere studențești 2015” în perioada vacanței de vară conform metodologiei, Cap. II, Art. 5, lit. b (cu rezultate deosebite obținute la învățătură)


Lista beneficiarilor unui loc în cadrul programului "Tabere Studențești de Vară 2014"


PROCES VERBAL DE SELECTIE cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național "Tabere studențești 2014"


ANUNȚ

Comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri în Programul Național “Tabere Studențești” – vară 2014, se va întruni vineri 06.06.2014, ora 1000, în sala C1-1, etajul I.
Comisia are următoarea componență:
1. Șef lucr.dr. Simona MARTIN (Prodecan) – președinte
2. Ing. Mihaela IANCU (secretar facultate) – membru
3. Student Ana Maria CIORTEA - membru


Tabel cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul Programului Național ,,Tabere studențești 2014” în perioada vacanței de varăconform metodologiei, Cap. II, Art. 5, lit. b (cu rezultate deosebite obținute la învățătură)

Tabel cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul Programului Național ,,Tabere studențești 2014” în perioada vacanței de vară conform metodologiei, Cap. II, Art. 5, lit. a (cazuri sociale)


Programul național "Tabere studențești 2014"


TABERE STUDENTESTI DE VARĂ 2013 - Lista beneficiarilor unui loc în cadrul programului


TEMATICA DE STUDIU pentru Examenul de Diplomă, sesiunea 2013, specializarea INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ, Învățământ cu frecvență (Zi) și Învățământ la Distanță (ID)

TEMATICA DE STUDIU pentru Examenul de Diplomă, sesiunea 2013, specializarea INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM, Învățământ cu frecvență (Zi) și Învățământ la Distanță (ID)

TEMATICA DE STUDIU pentru Examenul de Diplomă, sesiunea 2013, specializarea INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI, Învățământ cu frecvență (Zi)


Tabelul cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul programului ,,Tabere studențești” în perioada vacanței de vară 2012

Tabelul cu studenții care au depus cerere pentru obținerea unui loc în cadrul programului ,,Tabere studențești” în perioada vacanței de vară 2012, cazuri sociale

Componența comisiei de selecție a locurilor în tabăra de vară la  Facultatea de Management Agricol pe anul universitar 2011-2012

Lista finală a studenților care vor beneficia de un  loc în cadrul programului ,,Tabere studențești” în perioada vacanței de vară 2012

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty