FacebookTwitterYoutubeInstagram

Priority areas

Home » Research » Priority areas

Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare a Facultății de Management Agricol, pentru perioada 2016-2020, urmează direcțiile stabilite de Strategia de cercetare a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României”, astfel încât, conform Obiectivelor generale și specifice ale Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, rezultatele diseminate mediului economic să îndeplinească viziunea fundamentală din cadrul domeniului științelor vieții.
Principalele obiective, urmărite prin activitatea de cercetare a Facultății de Management Agricol sunt canalizate pe următoarele direcții principale:

  1. Creșterea calității, competitivității și relevanței în cercetare

- publicarea de articole in extenso în jurnale indexate Thomson Web of Science, Scopus;
- publicarea de cărți/capitole de cărți indexate în Web of science prin Book Citation Index sau în edituri internaționale;
- participări la conferințe de prestigiu și/sau publicarea în volumele conferințelor (proceedings) indexate in Web of Science.

  1. Stabilirea unor domenii strategice de cercetare, urmărind acele activități de cercetare care oferă rezultate cu relevanță economică.
  2. Orientarea spre programe de cercetare științifică de importanță regională
  3. Asigurarea resursei umane specializate, capabile realizeze o cercetare cu rezultate de talie mondială, indiferent dacă acestea aparțin cercetării fundamentale sau celei aplicate
  4. Internaționalizarea cercetării prin participarea la proiectele din cadrul Orizont 2020, realizarea de parteneriate instituționale internaționale, colaborări la nivelul clusterelor de inovare, etc.
  5. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante la nivel național și internațional, urmărind utilizarea adecvată a infrastructurii disponibile, atragerea de proiecte pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare, realizarea de parteneriate/clustere cu alte instituții/infrastructuri de cercetare.
  6. Inovare pentru sectorul public și privat, având ca principal obiectiv acela de a aduce contribuții importante atât în sectorul privat, cât și în cel public. Aspectele principale urmărite sunt: realizarea de parteneriate cu sectorul public-pivat în vederea aplicării unor proiecte, obținerea rezultatelor științifice cu potențial aplicativ ridicat, destinate rezolvării unor probleme specifice sectorului public-pivat.

 

Plan strategic de cercetare FMA 2016-2020

Plan operational de cercetare FMA

Anexa 1 teme de cercetare

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty