FacebookTwitterYoutubeInstagram

General informations

Home » Students » General informations

Facultatea de Management Agricol oferă studenților săi 3 programe de studii licență și 4 de masterat, situația numărului de studenți, existentă în anul universitar 2017-2018 fiind următoarea:
Situația numărului de studenți, existentă în anul universitar 2017-2018

 LICENȚĂ

ZI

363

ID

183

MASTER

ZI

197

TOTAL

743

Cazare

Universitatea noastră dispune, pentru cazarea studenților săi, de un număr de patru cămine studențești.
Repartizarea în cămin se face de către o comisie, pe baza cererii studentului interesat, cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcționare a căminelor studențești.

Cuantumul taxelor de cămin diferă in funcție de calitatea studentului (bursier sau cu taxă) și de confortul camerei. 

Taxe

TAXE DE STUDIU - 2017/2018

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
La forma de învățământ - licență zi - 2.500 lei/an
La forma de învățământ - licență ID - 2.600 lei/an

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - 2.100 lei/an

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- 5.000 lei/an

Detalii privind cuantumul taxelor găsiți la pagina universității, în meniul Studenți

Burse

Bursele se acordă de către o comisie de burse, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la USAMVB Timișoara.


În anul academic 2017/2018, în cadrul Ciclului Licență-ZI, pentru cele trei specializări, numărul studenților din cadrul Facultății de Management Agricol este:

Număr studenți licență - zi

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

Număr studenți

Buget

Taxă

Total

1

Inginerie economică în agricultură

I

28+1* UNGARIA

7

36

II

22

-

22

III

29+1*SÂRB

-

30

IV

23

2

25

TOTAL

102+2*

9

113

2

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

I

28

1*SÂRB

29

II

34+1*RROM

3

38

III

33

-

33

IV

38

-

38

TOTAL

133+1*

3

138

3

Inginerie și management în industria turismului

I

28

8

36

II

28

-

28

III

25

-

25

IV

23

-

23

TOTAL

104

8

112

TOTAL GENERAL

339+3*

21

363

 

În anul academic 2017/2018, în cadrul Ciclului Licență-ID, pentru cele trei specializări, numărul studenților din cadrul Facultății de Management Agricol este:

Număr studenți licență - ID

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

ID

1

Inginerie economică în agricultură

I

-

II

16

III

13

IV

15

TOTAL

44

2

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

I

60

II

24

III

25

IV

30

TOTAL

139

TOTAL GENERAL

183

 

Numărul de studenți, din cadrul Facultății de Management Agricol la Ciclul Master - anul universitar 2017/2018 este:

Număr studenți Master

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

Număr studenți

Bugetați

Taxă

Total

1

Management în alimentație publică și agroturism

I

17

12+1*SÂRB

30

II

19

9

28

2

Administrarea afacerilor agricole

I

18

10

28

II

20

5

25

3

Agribusiness

I

18

4

22

II

18

1+1*SÂRB

20

4

Managementul dezvoltării rurale durabile

I

18

3

21

II

18

5

23

TOTAL

146

51

197

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty