FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere

Home » Admitere » Admitere

locuri_adm

 

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC:

PENTRU PREÎNSCRIERE ȘI ÎNSCRIEREA ONLINE VĂ PUNEM LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE SITE-URI:

www.admitere2020.ro

www.vreaulafacultate.ro

www.admitereonline.ro

 

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADMITERII

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență
sesiunea 2020

 

Sesiunea de vara:
07.07.2020 - 29.07.2020 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
29.07.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
30.07.2020 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2020 - Confirmarea locurilor cu taxa

 

Sesiunea de toamna:
07.09.2020 - 24.09.2020 - Înscrieri la sediu facultăților (înscrieri online în perioada 01.08.2020 - 18.09.2020 pe https://intranet.usab-tm.ro/admitere)
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
24.09.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
25.09.2020 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.02.2020, modificat în şedinţele Consiliului de Administraţie din 12.05.2020 şi din 08.09.2020.

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master
sesiunea 2020

 

Sesiunea de vara
07.07.2020 - 28.07.2020 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
29.07.2020 - Interviu din tematica afisata
29.07.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
30.07.2020 - Confirmarea locurilor bugetate
31.07.2020 - Confirmarea locurilor cu taxa

 

Sesiunea de toamna:

07.09.2020 - 23.09.2020 - Înscrieri la sediu facultăților (înscrieri online în perioada 01.08.2020 - 18.09.2020 pe https://intranet.usab-tm.ro/admitere)
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
24.09.2020 - Interviu din tematica afisata
24.09.2020 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
25.09.2020 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.02.2020, modificat în şedinţele Consiliului de Administraţie din 12.05.2020 şi din 08.09.2020.

 
CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

 

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat
- 20% media aritmetica a anilor de studiu din liceu

 

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si foaie matricola (sau echivalente)
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru candidatii studenti / absolventi de studii superioare: diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;
B) alte documente
- pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student,
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Directia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- fisa de înscriere;
- dosar plic.

 

Domeniul

Program de studiu

Buget

Taxă

TOTAL

Agronomie

Agricultură 

50

50

100

Protecţia plantelor

15

15

30

Exploatarea maşinilor şi instalaţiior pt. Agric.şi ind.alim

8

12

20

Agricultură – limba engleză

10

15

25

Ingineria mediului

Ingineria  şi protecţia mediului în agricultură

22

28

50

 

Ingineria  şi protecţia mediului în agricultură – limba franceza

10

15

25

Biologie

Biologie

24

16

40

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

24

16

40

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

24

16

40

TOTAL

 

187

193

370

Invatamant frecventa redusa

 

 

 

Agronomie

AGRICULTURĂ

-

75

75

Ingineria mediului

INGINERIA  ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN AGRIC.

-

75

75

TOTAL

`

-

150

150

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:


Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

 

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalente),
- foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita,
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru studentii masteranzi/ absolventii studiilor universitare de master care urmeaza o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).
B) alte documente
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala.
- dosar plic

Domeniul

Program de studiu

Buget

Taxă

TOTAL

Agronomie

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

15

15

30

 

PROTECŢIA ŞI EXPERTIZĂ FITOSANITARĂ

14

16

30

 

UTILIZARE DURABILĂ A TEREN. AGRICOLE

14

16

30

 

TEHNOLOGII SUSTENABILE PT.CULTURI DE CÂMP

14

16

30

Ingineria mediului

GESTIUNEA MEDIULUI ŞI A RESURSELOR NATURALE

14

16

30

Biologie

BIOLOGIE APLICATĂ ÎN AGRICULTURĂ

15

15

30

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

MANAGEMENTUL ÎNREGISTRĂRII SISTEMATICE A TERENURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII RURALE

14

16

30

TOTAL

 

100

110

210

 
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty