FacebookTwitterYoutubeInstagram

Organizarea si desfasurarea admiterii

Home » Admitere » Organizarea si desfasurarea admiterii

TAXE DE ŞCOLARIZARE pentru anul universitar 2024 - 2025

 

 

 

ADMITERE 2024

 

 

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ:

 

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.


Media generală de admitere se calculează astfel:

 

                  

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

 

 

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 

B) alte documente

 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.12.2023.

 


 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

 

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.


Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 

    

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:


 

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalente),
- foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,
- certificat de naștere;

 

B) alte documente

- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională.
-  dosar plic.

 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.12.2023.

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty