FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere 2019

Home » Admitere 2019
Admitere online
Tematica interviu master
Rezultate admitere 2019

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență - sesiunea septembrie 2019


03.09.2019 - 19.09.2019 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
19.09.2019 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
20.09.2019 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master - sesiunea septembrie 2019


03.09.2019 - 18.09.2019 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
19.09.2019 - Interviu din tematica afisata
19.09.2019 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
20.09.2019 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxa

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat
- 20% media aritmetica a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si foaie matricola (sau echivalente)
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru candidatii studenti / absolventi de studii superioare: diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;
B) alte documente
- pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student,
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Directia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- fisa de înscriere; (se completeaza la admitere)
- dosar plic.

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalente),
- foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita,
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru studentii masteranzi/ absolventii studiilor universitare de master care urmeaza o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).
B) alte documente
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala.
- dosar plic.

 

Toate specializarile sunt acreditate de ARACIS cu „grad de incredere ridicat”.

Diplomele obtinute de absolventi sunt recunoscute la nivel european.

 

Taxa de inscriere : 100 lei (sunt scutiti de taxa de inscriere copiii cadrelor didactice care prezinta adeverinta vizata de Inspectoratele Scolare Judetene si orfanii de ambii parinti).

Taxa de inmatriculare: 150 lei

Taxa de scolarizare licenta zi: 2500 lei/an (taxa se poate plati in 3 transe);

Taxa de scolarizare licenta IFR: 2600 lei/an (taxa se poate plati in 3 transe);

Taxa scolarizare masterat: 2100 lei/an (taxa se poate plati in 3 transe).


                           

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256 277 006
Telefon hortimro@yahoo.com
Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2019 USAMBVT . Web design by Royalty