FacebookTwitterYoutubeInstagram

Organizarea si desfasurarea admiterii

Home » Admitere » Organizarea si desfasurarea admiterii

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 2019

 

LICENȚĂ

 

Facultatea de Management și Turism Rural are trei specializări Ingineria și managementul afacerilor, Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism şi Inginerie şi management în industria turismului, toate de 4 ani, titlul obţinut fiind de INGINER în domeniul Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală / Inginerie şi management

DOMENIUL

SPECIALIZAREA

NR. LOCURI

Total

din care:

Buget

Taxă

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole - IF

50

27+2*+2**

21

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - IF

50

27+2*

21

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - IFR

75

-

75

Inginerie şi management

Inginerie şi management în industria turismului - IF

50

28

22

* loc bugetat pentru absolvenții din mediul rural/absolvent de etnie romă

** loc bugetat români de pretutindeni (1 loc cu bursa/1 loc fără bursă)

 

Criteriul de admitere la licenţă:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 

CALENDARUL ADMITERII 2019:

 

Sesiunea iulie 2019

 

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR:

Luni - Vineri     800 - 1500

Sâmbătă          800 - 1200

 

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;

- diploma de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente) 

- certificat de naștere; 

- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)

- pentru candidații studenți/absolvenți de studii superioare, care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea program de studiu: diploma de licența și suplimentul la diplomă, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de licență urmat anterior (buget/taxă);

B) alte documente

- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;

- copie a cărții de identitate;

- 3 fotografii color 3/4;

- pentru candidații studenți - adeverință din care să rezulte calitatea de student;

- chitanța reprezentând taxa de înscriere;

- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);

- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât si pentru angajații acesteia, o adeverință eliberata de Direcția Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- fișa de înscriere;

- dosar plic.


 

MASTER

 

DOMENIUL Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

SPECIALIZAREA

LOCURI

BUGETATE

CU TAXĂ

Administrarea afacerilor agricole

19

14

Agribusiness

19

13

Management în alimentaţie publică şi agroturism

19

14

Managementul dezvoltării rurale durabile

18+1*

13

Administrarea afacerilor agricole (limba engleză)

-

20

Bioeconomie (limba engleză)

-

20

TOTAL

76+1**

94

 

* loc bugetat pentru absolvent de etnie romă

** loc bugetat români de pretutindeni (1 loc cu bursa)

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 

CALENDARUL ADMITERII 2019:

 

Sesiunea IULIE 2019

 

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR:

Luni - Vineri     800 - 1500

Sâmbătă          800 - 1200

 

 

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;

- diploma de bacalaureat și foaia matricolă;

- diploma de licență și suplimentul la diplomă (sau echivalente);

- certificat de naștere; 

- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)

- pentru studenții masteranzi/absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de master urmat anterior (buget/taxă).

B) alte documente

- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;

- copie a cărții de identitate;

- 3 fotografii color 3/4;

- chitanța reprezentând taxa de înscriere;

- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);

- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațional;

- fișa de înscriere;

- dosar plic.

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Telefon secretariatfma@usab-tm.ro
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2019 USAMBVT . Web design by Royalty