FacebookTwitterYoutubeInstagram

Organizarea si desfasurarea admiterii

Home » Admitere » Organizarea si desfasurarea admiterii

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 2024

 

 

Licență - SESIUNEA IULIE 2024

 

Facultatea de Management și Turism Rural are trei specializări Ingineria și managementul afacerilor agricole, Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism şi Inginerie şi management în industria turismului, toate de 4 ani, titlul obţinut fiind de INGINER în domeniul Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală / Inginerie şi management

 

DOMENIUL

SPECIALIZAREA

NR. LOCURI

Total

din care:

Buget

Taxă

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole - IF

60

26

34

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - IF

60

27

33

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - IFR

75

-

75

Inginerie şi management

Inginerie şi management în industria turismului - IF

60

27

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriul de admitere la licenţă:
Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează astfel:

 

 

CALENDARUL ADMITERII 2024:

Sesiunea iulie 2024

 

 

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR:
Luni - Vineri     8:00 - 15:00
Sâmbătă          8:00 - 12:00

 

 

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:
A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente) 
- certificat de naștere; 
- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
- pentru candidații studenți/absolvenți de studii superioare, care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea program de studiu: diploma de licența și suplimentul la diplomă, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de licență urmat anterior (buget/taxă);
B) alte documente
- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
- copie a cărții de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- pentru candidații studenți - adeverință din care să rezulte calitatea de student;
- chitanța reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al USV Timișoara cât si pentru angajații acesteia, o adeverință eliberata de Direcția Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- fișa de înscriere;
- dosar plic.

 

 

MASTER, sesiunea iulie 2024


DOMENIUL Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

SPECIALIZAREA

LOCURI

BUGETATE

CU TAXĂ

Administrarea afacerilor agricole

15

38

Agribusiness

14

39

Management în alimentaţie publică şi agroturism

14

39

Managementul dezvoltării rurale durabile

15

38

Administrarea afacerilor agricole (limba engleză)

12

42

Bioeconomie (limba engleză)

12

42

TOTAL

82

238

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 

 

CALENDARUL ADMITERII 2024:

Sesiunea iulie 2024

 

 

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR:
Luni - Vineri     8:00 - 15:00
Sâmbătă          8:00 - 12:00

 

 

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:
A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
- diploma de licență și suplimentul la diplomă (sau echivalente);
- certificat de naștere; 
- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
- pentru studenții masteranzi/absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de master urmat anterior (buget/taxă).
B) alte documente
- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
- copie a cărții de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanța reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al USV Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațional;
- fișa de înscriere;
- dosar plic.

 


 

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 2023

 

Oferta educațională Facultatea de Management și Turism Rural, ciclul licență, anul universitar 2023-2024

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

 

Ingineria și managementul afacerilor agricole - IF

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism - IF

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism - IFR

INGINERIE ȘI MANAGEMENT

 

Inginerie și management în industria turismului - IF

 

 

Sesiunea de vară:
03.07.2023 - 24.07.2023 – Înscrieri, (Luni-Vineri între orele 8:00 -15:00, Sâmbătă între orele 8:00-12:00)
24.07.2023 - Afișarea rezultatelor după ora 16:00
25.07.2023 - Confirmarea locurilor bugetate
26.07.2023 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:
01.09.2023 - 14.09.2023 – Înscrieri, (Luni-Vineri între orele 8:00 -15:00, Sâmbătă între orele 8:00-12:00)
14.09.2023 - Afișarea rezultatelor după ora 16:00
15.09.2023 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează astfel: 
- 80% media de la examenul de bacalaureat
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

 

 

Oferta educațională Facultatea de Management și Turism Rural, ciclul master, anul universitar 2023-2024

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

 

Administrarea afacerilor agricole - IF

Administrarea afacerilor agricole (limba engleză) - IF

Agribusiness - IF

Bioeconomie (limba engleză) - IF

Management în alimentație publică și agroturism - IF

Managementul dezvoltării rurale durabile - IF

 

 

Sesiunea de vară
03.07.2023 - 24.07.2023 – Înscrieri, (Luni-Vineri între orele 8:00 -15:00, Sâmbătă între orele 8:00-12:00)
25.07.2023 - Interviu din tematica afișată
25.07.2023 - Afișarea rezultatelor după ora 16:00
26.07.2023 - Confirmarea locurilor bugetate
27.07.2023 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă
01.09.2023 - 20.09.2023 – Înscrieri, (Luni-Vineri între orele 8:00 -15:00, Sâmbătă între orele 8:00-12:00)
21.09.2023 - Interviu din tematica afișată
21.09.2023 - Afișarea rezultatelor după ora 16:00
22.09.2023 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:
• 40% media aritmetică a anilor de studii;
• 30% media examenului de diplomă/licență;
• 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici, aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

 

 

TAXE

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC:

v  Înscrierea este gratuită (primul dosar de inscriere in USVT)

v  Înmatricularea este 150 lei

 

 

Acte necesare

 

Ciclul licență

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;

- diploma de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente) 

- certificat de naștere; 

- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)

- pentru candidații studenți/absolvenți de studii superioare, care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea program de studiu: diploma de licența și suplimentul la diplomă, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de licență urmat anterior (buget/taxă);

B) alte documente

- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;

- copie a cărții de identitate;

- 3 fotografii color 3/4;

- pentru candidații studenți - adeverință din care să rezulte calitatea de student;

- chitanța reprezentând taxa de înscriere;

- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.V. Timișoara cât si pentru angajații acesteia, o adeverință eliberata de Direcția Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- fișa de înscriere;

- dosar plic.

 

Ciclul master

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;

- diploma de bacalaureat și foaia matricolă;

- diploma de licență și suplimentul la diplomă (sau echivalente);

- certificat de naștere; 

- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)

- pentru studenții masteranzi/absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de master urmat anterior (buget/taxă).

B) alte documente

- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;

- copie a cărții de identitate;

- 3 fotografii color 3/4;

- chitanța reprezentând taxa de înscriere;

- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);

- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.V. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațional;

- fișa de înscriere;

- dosar plic.

 

 

 


 

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 2022

 

Oferta educațională Facultatea de Management și Turism Rural, ciclul licență, anul universitar 2022-2023

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

 

Ingineria și managementul afacerilor agricole - IF

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism - IF

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism - IFR

INGINERIE ȘI MANAGEMENT

 

Inginerie și management în industria turismului - IF

 

 

Sesiunea de vară:
11.07.2022 - 27.07.2022 – Înscrieri, (Luni-Vineri între orele 8:00 -15:00, Sâmbătă între orele 8:00-12:00)
27.07.2022 - Afișarea rezultatelor după ora 16:00
28.07.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
29.07.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:
05.09.2022 - 16.09.2022 – Înscrieri, (Luni-Vineri între orele 8:00 -15:00, Sâmbătă între orele 8:00-12:00)
16.09.2022 - Afișarea rezultatelor după ora 16:00
19.09.2022 - Confirmarea locurilor bugetate

20.09.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează astfel: 
- 80% media de la examenul de bacalaureat
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

 

 

Oferta educațională Facultatea de Management și Turism Rural, ciclul master, anul universitar 2022-2023

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

 

Administrarea afacerilor agricole - IF

Administrarea afacerilor agricole (limba engleză) - IF

Agribusiness - IF

Bioeconomie (limba engleză) - IF

Management în alimentație publică și agroturism - IF

Managementul dezvoltării rurale durabile - IF

 

 

Sesiunea de vară
11.07.2022 - 26.07.2022 – Înscrieri, (Luni-Vineri între orele 8:00 -15:00, Sâmbătă între orele 8:00-12:00)
27.07.2022 - Interviu din tematica afișată
27.07.2022 - Afișarea rezultatelor după ora 16:00
28.07.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
29.07.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă
05.09.2022 - 21.09.2022 – Înscrieri, (Luni-Vineri între orele 8:00 -15:00, Sâmbătă între orele 8:00-12:00)
22.09.2022 - Interviu din tematica afișată
22.09.2022 - Afișarea rezultatelor după ora 16:00
23.09.2022 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:
• 40% media aritmetică a anilor de studii;
• 30% media examenului de diplomă/licență;
• 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici, aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

 

 

TAXE PREÎNSCRIERE ȘI ÎNSCRIERE

PERIOADA DE PREÎNSCRIERI ONLINE

v  Înscrierea și înmatricularea sunt gratuite

 

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC:

v  Înscrierea este gratuită

v  Înmatricularea este 150 lei

 

 

Acte necesare

 

Ciclul licență

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;

- diploma de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente) 

- certificat de naștere; 

- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)

- pentru candidații studenți/absolvenți de studii superioare, care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea program de studiu: diploma de licența și suplimentul la diplomă, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de licență urmat anterior (buget/taxă);

B) alte documente

- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;

- copie a cărții de identitate;

- 3 fotografii color 3/4;

- pentru candidații studenți - adeverință din care să rezulte calitatea de student;

- chitanța reprezentând taxa de înscriere;

- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât si pentru angajații acesteia, o adeverință eliberata de Direcția Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- fișa de înscriere;

- dosar plic.

 

Ciclul master

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii;

- diploma de bacalaureat și foaia matricolă;

- diploma de licență și suplimentul la diplomă (sau echivalente);

- certificat de naștere; 

- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)

- pentru studenții masteranzi/absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de master urmat anterior (buget/taxă).

B) alte documente

- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;

- copie a cărții de identitate;

- 3 fotografii color 3/4;

- chitanța reprezentând taxa de înscriere;

- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);

- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațional;

- fișa de înscriere;

- dosar plic.

 

 

 

 


ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 2021

 

Admitere Spetembrie 2021

 

LICENȚĂ

 

         Facultatea de Management și Turism Rural vine în ofertarea viitorilor săi studenți cu trei programe de licență: 

Ingineria și managementul afacerilor agricole/Inginerie economică în agricultură

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 

Inginerie şi management în industria turismului

 

          Durata studiilor este de 4 ani, titlul obţinut fiind de INGINER în domeniul Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală/Inginerie şi management.

 

Oferta educațională Facultatea de Management și Turism Rural, anul universitar 2020-2021

Licență - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (zi)

        FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENŢĂ

PROGRAMUL/

SPECIALIZAREA

 
 

MANAGEMENT ŞI TURISM RURAL

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

 

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

 

Inginerie şi management

Inginerie şi management în industria turismului

 

 

 

Licență - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR)

        FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENŢĂ

PROGRAMUL/

SPECIALIZAREA

 
 

MANAGEMENT ŞI TURISM RURAL

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

 

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

 

Inginerie şi management

Inginerie şi management în industria turismului

 

 

 

Criteriul de admitere la licenţă:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

·     80% media de la examenul de bacalaureat

·     20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

 

 

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

- diploma de bacalaureat și foaia matricolă (sau echivalente)

- certificat de naștere;

- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)

- pentru candidații studenți/absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat și foaia matricolă sau echivalente, respectiv diploma de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu.

 

B) alte documente

- pentru candidații studenți: adeverința din care să rezulte calitatea de student,

- adeverință medicală tip din care sa rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;

- copie a cărții de identitate;

- 3 fotografii color 3/4;

- chitanța reprezentând taxa de înscriere;

- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);

- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Direcția Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- dosar plic.

 

MASTER

 

Tematica interviului de adminitere

 

Facultatea de Management și Turism Rural vine în ofertarea viitorilor săi studenți cu programe de masterat diverse: 

 

 

Și alte 2 în limba engleză:

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

·     40% media aritmetică a anilor de studii;

·     30% media examenului de diploma/licență

·     30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

 

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

- diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalente)

- certificat de naștere;

- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)

- pentru candidații studenți masteranzi/absolvenți studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii universitare de master urmat (buget/taxă).

 

B) alte documente

- adeverință medicală tip din care sa rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;

- copie a cărții de identitate;

- 3 fotografii color 3/4;

- chitanța reprezentând taxa de înscriere;

- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);

- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Direcția Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competenta lingvistica pentru o limba străină de larga circulație internațională;

- dosar plic.


 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty