FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere

Home » Admitere » Admitere
 
 

Admitere online deschisa permanent

https://www.animalsci-tm.ro/ro/admitere-54/admitere-online-fbira-2357

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență sesiunea 2022
 

Sesiunea de vară:
11.07.2022 - 27.07.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
27.07.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
28.07.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
29.07.2022 - Confirmarea locurilor cu taxa

 

Sesiunea de toamnă:
05.09.2022 - 16.09.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
16.09.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
19.09.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
20.09.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

 


Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2022

 

Sesiunea de vară:
11.07.2022 - 26.07.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
27.07.2022 - Interviu din tematica afisata.
27.07.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
28.07.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
29.07.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

 

Sesiunea de toamnă:
05.09.2022 - 21.09.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
22.09.2022 - Interviu din tematica afisata
22.09.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
23.09.2022 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxă

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat
- 20% media aritmetica a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si foaie matricola (sau echivalente)
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru candidatii studenti / absolventi de studii superioare: diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;
B) alte documente
- pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student,
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Directia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- fisa de înscriere; (se completeaza la admitere)
- dosar plic.

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidatii/persoanele împuternicite, vor depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalente),
- foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita,
- certificat de nastere;
- acte de schimbare a numelui, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinte judecatoresti, etc.)
- pentru studentii masteranzi/ absolventii studiilor universitare de master care urmeaza o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).
B) alte documente
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare si didactic auxiliar aflat în activitate (învatamânt preuniversitar si superior) o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de învatamânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timisoara cât si pentru angajatii acesteia, o adeverinta eliberata de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
- certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala.
- dosar plic

 
 Pentru alte informatii apelati
 Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere la 
Telefon 0256277110, 0256277003.

 

 

PROGRAME LICENTA
Zootehnie - stiinta cresterii animalelor - studiaza procesele de crestere, reproducere, nutritie si lactatie la animalele de interes economic, precum si modul in care aceste procese pot fi controlate pentru a imbunatatii productivitatea, sanatatea si bunastarea animalelor.
 
Zootehnia este stiinta cresterii eficiente a animalelor pentru a produce alimentele cu cea mai ridicata valoare biologica: laptele, carnea, oul, precum si unele materii prime absolut necesare societatii, cum sunt lana, pielea si blanurile.
Zootehnia a fost, este si va fi, fara nici o indoiala, un domeniu de activitate de care depinde existenta si propasirea societatii umane.
 
O paine rumena, crescuta si proaspata, din cel mai bun soi de grau nu va asigura niciodata necesarul zilnic de hranire rationala a individului uman. Ganditi-va doar la copii, la batrani sau la cei care desfasoara o munca fizica ori intelectuala de mare intensitate!
 
Biotehnologii Agricole. Dupa Federatia Europeana de Biotehnologii (EFB), biotehnologia este o integrare a stiintelor naturii cu ingineria in scopul utilizarii organismelor, celulelor, moleculelor, a unor parti sau analogi moleculari ai acestora pentru a obtne produsi sau produse si de a realiza servicii.

 

Biotehnologiile reprezinta astazi un fascinant domeniu de cercetare si productie cu o dinamica spectaculoasa, depasita poate doar de cel al informaticii. Sunt sugestive cateva din realizarile de exceptie ale ultimilor ani cum sunt descifrarea genotipului uman si clonarea la animale si oameni. Foloasele biotehnologiilor sunt inca insuficient exploatate. Toata lumea stiintifica este insa de acord cu imensele avantaje de care poate beneficia societatea umana de pe urma lor. Din acest motiv, domeniul biotehnologiilor, plasat inca la frontierele cunoasterii, este solicitat in strainatate iar, in ultimul timp, si la noi in tara.
 

Antreprenoriat in producția alimentară vine în contextul interesului manifestat de UE pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului care stipulează că, întreprinderile mici si mijlocii si antreprenoriatul, reprezintă punctele-cheie pentru creșterea economică, pentru încurajarea inovării, pentru crearea de noi locuri de munca si pentru integrarea sociala a persoanelor in Uniunea Europeana. La aceasta se aducă și sprijinul permanent al statului pentru susținerea și dezvoltarea producției agroalimentare prin lansarea de programe cu finanțare din bugetul de stat și crearea de facilități pentru susținerea tinerilor care vor să își deschidă o afacere pentru prima data. Cererea mondială crescândă de produse alimentare esențiale, constituie pentru sectorul agroalimentar, atât o oportunitate, cât şi o provocare, iar perspectivele dezvoltării pieţei agro-alimentare constituie un avantaj semnificativ pentru fermierii din întreaga lume.

Misiunea programului de licență Antreprenoriat în producția alimentară constă în pregătirea de specialiști pentru activități care implică descoperirea, evaluarea și exploatarea oportunităților de a introduce noi produse și servicii pe piața agro-alimentară, de a implementa modalități noi de organizare a activităţii în industria de profil, de a accesa pieţe noi, de a pune în funcţiune procese de producţie specifice noi sau perfecţionate sau de a introduce în circuitul economic noi materii prime care să deservească industria alimentară (umană si animală), precum și în vederea acoperirii cererii de specialiști în concordanță cu Nomenclatorul European al Specializărilor și cu practicile europene de referință, printr-un proces de instruire la un nivel superior care oferă posibilitatea studenților de a dobândi cunoștințe, competențe, abilități și expertiza necesare pentru a dezvolta o carieră de succes într-un areal foarte dinamic și cu implicații economice majore.
 
 
 

PROGRAME DE MASTER

 Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii organizeaza urmatoarele programe universitare de masterat:

Biotehnologii de reproducere in ameliorarea animalelor
Nutritie si baza furajera
Proiectare si evaluare tehnico - economica a productiilor animaliere
Animale de companie si agrement
Biotehnologii sustenabile
 
Cui se adreseaza?

Tuturor absolventilor cu studii de licenta sau adeverinta de absolvire
 
 
Obiectivele programelor de masterat:

Aprofundarea cunostintelor acumulate în timpul studiilor de licenta. Competente complementare in alte domenii. Dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica. 
Studiile de masterat constituie ciclul doi al studiilor universitare si etapa premergatoare OBLIGATORIE pentru studiile doctorale, conform Declaratiei de la Bologna 1999, Legea 288/2004.
 
 
 
 

  Toate specializarile sunt acreditate de ARACIS cu „grad de incredere ridicat”.

   Zootehnia și biotehnologia sunt ramuri ale bioingineriei.   

    

Diplomele obtinute de absolventi sunt recunoscute la nivel european.
 
 

 

Taxa de inscriere :
- 100 lei (sunt scutiti de taxa de inscriere copiii cadrelor didactice care prezinta adeverinta vizata de Inspectoratele Scolare Judetene si orfanii de ambii parinti).
Taxa de inmatriculare: - 150 lei
Taxa de scolarizare licenta: 3200 lei/an (taxa se poate plati in 3 transe);
Taxa scolarizare masterat: 3000 lei/an (taxa se poate plati in 3 transe);

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty