FacebookTwitterYoutubeInstagram

Români de pretutindeni

Home » Admitere » International students admission » Români de pretutindeni

Admiterea la studii a românilor de pretutindeni

 

 

Numărul de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni, an universitar 2024-2025

 

 

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

TOTAL

Licență

16

8

24

Master

6

7

13

Doctorat

1

0

1

Avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.06.2024 și aprobat în Ședința Senatului din 12.06.2024

 

 

Pentru înscrierea la USVT a Romanilor de pretutindeni se vor depune doua dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educatiei, iar celalalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USVT.

 

 

CANDIDAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA NU TREBUIE SĂ PREZINTE DECLARAŢIA DE APARTENENŢĂ LA IDENTITATEA CULTURALĂ ROMÂNĂ

 

 

A. Dosarul de înscriere la USVT va contine documentele prevazute pentru admiterea la USVT, însotite de copii si traduceri legalizate ale documentelor emise in alte limbi decat romana:

Dosarul de candidatură pentru românii de pretutindeni trebuie să conțină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2 (descarcă de mai jos);

b) Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d) Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3 (descarcă de mai jos);

f) Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională;

- Copia diplomei de licență sau echivalentă pentru candidații la master - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională;

g) Copii ale foilor matricole (de la liceu pentru candidații la domeniile de licență, de la facultate pentru candidații la master) pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională;

h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din țara de proveniență (cel puțin 4 ani de studiu)/Certificat de competență lingvistică pentru limba Română/Absolvire an pregătitor de limba română;

i) adeverință medicală din care sa rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează și nu suferă de boli contagioase incompatibile cu viitoarea profesie.

 

 

 

B. Dosarul de obtinere a aprobarii de la minister va contine urmatoarele documente, unde se aplica Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, emisa de Ministerul Educatiei, in functie de tara de origine:

https://www.edu.ro/sites/default/files/Metodologie%20admitere%20inv.%20superior%202017%20FINAL.pdf 

 

 

 

 

 

Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa (2017-2018)

 

Românii de pretutindeni pot beneficia, în învatamântul superior de stat din România, de programe de studii acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba româna. Statul român pune la dispozitie doua tipuri de locuri:

Pentru detalii suplimentare si clarificari privind procedurile de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul de stat din România, Ministerul Educatiei pune la dispozitia celor interesati adresele [email protected] (pentru tinerii din Republica Moldova), respectiv [email protected] (pentru românii de pretutindeni din tari învecinate si diaspora).

(1) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Persoanele care îsi asuma în mod liber identitatea culturala româna, persoanele de origine româna si cele apartinând filonului lingvistic si cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cutovlahi, daco-români, farseroti, herteni, istro-români, latini dunareni, macedoromâni, macedo-români, maramureseni, megleniti, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rramâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum si toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b) Românii emigrati, fie ca au pastrat sau nu cetatenia româna, descendentii acestora, precum si cetateni români cu domiciliul stabil sau resedinta în strainatate.

 

Detalii privind scolarizarea românilor de pretutindeni:

 

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 - METODOLOGIA de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, începând cu anul universitar 2017-2018

 

Procedura de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul preuniversitar si superior de stat si particular acreditat, începând cu anul scolar/universitar 2017/2018 pe locuri de studii cu taxa în lei

 

LEGEA nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni​

 

Conform Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni​, republicata si cu modificarile ulterioare, (la 27-11-2017 Litera b) din Alineatul (1), Art. 5 a fost modificat de Art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 22 noiembrie 2017, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 27 noiembrie 2017), Românii de pretutindeni au dreptul “de a studia limba româna în România, în strainatate si în tarile de resedinta, la toate nivelurile si formele de învatamânt”. Romanii de pretutindeni au dreptul de a participa la cursurile de limba romana pentru studentii straini organizate in universitate si, conform Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, art. 3, pot frecventa anul pregatitor de limba româna.

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty