FacebookTwitterYoutubeInstagram

Organizarea si desfasurarea admiterii

Home » Admitere » Organizarea si desfasurarea admiterii

BROȘURA ADMITERII 2022

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 

                           Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

                           A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

                          B) alte documente

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.

 


 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 

                           Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

                           A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

           - diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalente),

           - foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,

           - certificat de naştere;

B) alte documente

- certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

-  dosar plic.

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.

 


Locuri disponibile pentru admitere – sesiunea septembrie 2022:

 

 

Studii universitare de licenţă – forma de învățământ cu frecvență

 

Studii universitare de licenţă – forma de învățământ fără frecvență - IFR

 

Studii universitare de master

 

Numărul de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni, an universitar 2022-2023, disponibile pentru sesiunea de admitere din septembrie 2022

 

 

TAXE:

 

 

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC:

 

 

 

Notă: pentru toate celelelte dosare depuse înscrierea este 100 lei, iar înmatricularea este 150 lei.

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timişoara pentru anul universitar 2022 – 2023

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty