TwitterYoutubeInstagram

Alte activitati

Home » Alte activitati » Alte activitati

2015

  1. Participare la Adunarea generala a membrilor ASOCIAÞIEI DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA Bucuresti 23.04.2015, la care reprezentantul USAMVBT a fost ales în Consiliul Director ASRO din partea Colegiului D - Colegiul cercetãrii - dezvoltãrii, inovãrii (click pentru detalii)

2014

1. Participare la International Oxford Summit of Leaders 12-15.10. 2014, Oxford, Anglia

Oxford Summit of Leaders “Science and Education” este forumul anual al investitorilor, al mediului academic, al preºedinþilor ºi rectorilor universitãților din întreaga lume, care se concentreazã pe noile tendinþe în învãțãmântul superior, promovarea programelor ºi metodelor educaþionale moderne, prezentarea progreselor ºtiinþifice ºi a soluþiilor inovative, extinderea cooperãrii internaþionale în domeniile ºtiinþific ºi educaþional. (click pentru detalii)
 

Diploma Best Campus

Video on YouTube - USAMVBT Best Campus 2014

 

  2. Participare la Danube Rectors` Conference 6-7.11.2014 , Belgrad, Serbia (click pentru detalii)

3. Participare la “SÃPTÃMÂNA CALITÃÞII TIMIªORENE ªI TIMIªENE” EDIÞIA A XIV-A, 2014, (click pentru program)


2013

1. Participarea la seminarul The Modernisation of the Higher Education - Learning Outcomes the LOLA Way - 10-11 Aprilie 2013 Bucuresti

  2. Participarea la 1st European QA Conference, 25-27.09.2013, Bonn, GERMANIA (click pentru detalii)

3. Calitatea managementului universitar și managementul calitãþii în Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara, Ioana Bãlan, Camelia Tulcan, Quality Assurance Review for Higher Education, Vol. 5, Nr. 1-2, 2013, pp. 124-135

  4. Elaborarea documentatiei in vederea mentinerii USAMVBT pe lista organizatiilor competente European Food Safety Authority (EFSA) în conformitate cu Art. 36 of Reg. EC 178/2002 and Art. 1 of Reg. EC 2230/2004  (click pentru detalii)

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty