FacebookTwitterYoutubeInstagram

Birou eliberari acte de studii

Home » Studenti » Birou eliberari acte de studii

 

 

Persoană de contact: BEATRICE MUZSI

Telefon: 0256 277 065
E-mail: beatricemuzsi@usab-tm.ro
Program eliberări acte de studii: Luni - Vineri 1200 - 1300
Adresă: Calea Aradului nr. 119, Timișoara, etaj 2 (clădirea Facultății de Agricultură) 
 
1) Documente necesare eliberării actelor de studii:
2) Documentele necesare eliberării diplomei cu procură notarială
 
În situații BINE MOTIVATE, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia. Documentele necesare eliberării diplomei cu procură notarială sunt:
În termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea documentelor, împuternicitul se va prezenta la biroul Acte de Studii pentru ridicarea diplomei cu următoarele:

La ridicarea actului de studii se aduce și procura notarială în original.

! Denumirea nouă a universității care se trece pe procura notarială este: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIȘOARA

 
3) Documente necesare eliberării unui duplicat
Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii (diplomă – licență, masterat; certificat, etc.) atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat se face separat pentru fiecare act (dosar separat). 
Titularul duplicatului unui act de studii își poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la depunerea dosarului. 
Dosarul cu documentele enumerate mai sus se prezintă de către titular la Biroul Acte de Studii .
Duplicatul unui act de studii se eliberează o singură dată. 
 
4) Documentele necesare eliberării a unui act de studii, în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii după o perioadă de timp de la primirea acestuia
Depunerea documentelor se poate efectua de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.
Titularul își poate ridica actul de studii în termen de o lună de la aprobarea cererii.
În situații bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituției, pe baza unei procuri, care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat.
 
5) Documentele necesare eliberării adeverinței de autenticitate a diplomei
Cele două documente se depun la Biroul Acte de Studii.
 
6) Documentul necesar eliberării adeverinței privind recunoașterea calificărilor profesionale în concordanță cu Directiva 78/1027/CEE (articolul 1, articolul 4 și anexa) - în cazul absolvenților Facultății de Medicină Veterinară
Documentul se depune la Biroul Acte de Studii, iar eliberarea adeverinței se va face în termen de cel mult două zile lucrătoare.
 
7) Documentele necesare eliberării foii matricole pentru promoțiile anterioare anului 1996
Documentele se depun și se eliberează la Biroul Acte de Studii
 
8) Documentele necesare eliberării programei analitice
Documentele se depun la Secretariatul facultății, iar eliberarea programei analitice se va face în același loc.
 
9) Documentele necesare eliberării unei situații școlare
Documentele se depun la secretariatul facultății iar situația școlară se eliberează în același loc.
 
10) Cui i se eliberează actele de studii?
Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a pașaportului valabile în ziua eliberării actului de studii; 
Unui absolvent cu reședința în străinătate i se pot elibera actele de studii prin intermediul ambasadei (consulatului) țării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din țara de reședință a acestuia;
Actele de studii completate și neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituției, însoțită de copie legalizată a certificatului de deces și de o declarație pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.
 
TAXE:
NOTĂ:
Taxele au fost aprobate în Ședința Senatului universitar din 10.05.2017 și sunt valabile pentru anul universitar 2017-2018. 
Celelalte prevederi sunt în conformitate cu O.M.E.C.T. nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior.
Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277009;
0256277122 - RECTOR
0256200296 - FAX
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2019 USAMBVT . Web design by Royalty