FacebookTwitterYoutubeInstagram

Buletin informativ

Home » Legislatie » Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV PRIVIND INFORMAÞIILE PUBLICE

 

I. Actele normative care reglementeazã organizarea ºi funcþionarea Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timisoara, precum ºi activitatea acesteia

 

II. Structura organizatoricã, atribuþiile departamentelor Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara:

 

III. Numele ºi prenumele persoanelor din conducerea Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timisoara ºi ale responsabilului cu difuzarea informaþiilor publice

 

IV. Coordonatele de contact ale Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timisoara, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail ºi adresa paginii de internet

 

V. Audienþe

 

VI. Sursele financiare, bugetul ºi bilanþul contabil

 

VII. Programele ºi strategiile propriiVIII. Lista cuprinzând documentele de interes public

 

IX. Lista cuprinzând categoriile de documente produse ºi/sau gestionate, potrivit legii

 

X. Modalitãþi de contestare a deciziei universitãþii În situaþia În care persoana se considerã vãtãmatã în privinþa dreptului de acces la informaþiile de interes public solicitate

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty