FacebookTwitterYoutubeInstagram

Bursa URSUS

Home » Studenti » Burse » Bursa URSUS

 

BURSA URSUS: Student pentru Comunitate

2023-2024

 

 

URSUS Breweries”, împreună cu  Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara, lansează programul de burse nominale «URSUS-Student pentru Comunitate», adresat tuturor studenţilor cu rezultate academice excepţionale şi activităţi în organizaţii non-profit, non-guvernamentale, non-politice, dezvoltând o puternică implicare ca voluntar în comunitatea timişoreană.

 

Rolul acestui program este acela de a susţine studenţii excepţionali ai Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara, care au obţinut media generală de minimum 8,00 pe ultimul semestru încheiat; de asemenea, candidaţii trebuie să îi inspire pe cei din generaţia lor, stimulându-i să se implice în activităţi de voluntariat locale.

 

Initiativa “URSUS Breweries” doreşte să stimuleze studentul pentru o implicare semnificativă în problemele sociale (şi nu numai) ale comunităţii.

 

 

 

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii care îndeplinesc condiţiile din regulament (USVT - R080 - https://www.usab-tm.ro/ro//regulamente-11210) cu menţiunea că bursierii nu au nicio obligație contractuală față de S.C. URSUS BREWERIES S.A., compania care a oferit sponsorizarea. În mod excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun acord (conform regulamentului).

 

La concurs pot participa doar studenţii care au o conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar. În acelaşi timp, studentul trebuie să facă dovada unei activităţi intense în beneficiul comunităţii printr-o scrisoare de motivare, însoţită de o adeverinţă din partea fiecărei organizaţii în cadrul căreia a desfăşurat/desfăşoară acest tip de activităţi.

 

 

 

PROCES  VERBAL încheiat în sedinţa din data de 18.04.2024 a Comisiei de concurs pentru acordarea bursei nominale „URSUS – Student pentru comunitate”
 

 

Rezultate finale Bursa URSUS

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty