FacebookTwitterYoutubeInstagram

Unitate de management proiecte

Home » Cercetare » Unitate de management proiecte

06.09.2019

ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU)

 


04.09.2019

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

 

 


14.08.2019

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (USAMVBT), județul Timiș, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritara 6 Educaţie şi competenţe, În acest mod, proiectele care urmează să fie finanțate în cadrul  Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții.

 

ANUNȚUL și anexe

 


 

 


 

 


<<Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale>> este un apel de proiecte prin intermediul căruia se vor acorda finanțări de maxim 100.000 de euro pentru înființarea de afaceri care să contribuire la dezvoltarea comunităților locale prin crearea de locuri de muncă pentru persoanele provenite din rândul grupurilor vulnerabile și implicarea acestora în activități sociale și economice.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara dorește să sprijine studenții/masteranzii/persoanele din Regiunea de Vest care îndrăznesc să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale în domeniul economiei sociale și să acceseze finanțări prin schema de ajutor financiar <<Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale>>.

Linia de finanțare prin care pot fi înființate întreprinderi sociale se adresează ideilor de afaceri care respectă principiile economiei sociale, cum ar fi: prioritate acordată individului și obiectivelor sociale, solidaritate și responsabilitate colectivă, control democratic asupra activităților desfășurate, alocarea unei părți însemnate din profitul entității pentru atingerea unor obiective de interes general.

Primul pas este completarea unui chestionar care ne va ajuta să evaluam nevoile/cunoștințele Dumneavoastră cu privire la domeniul economiei sociale.

 


11.10.2018

ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU)


09.10.2018

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)


24.09.2018

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)


10.05.2018

Anunt selectie consilier juridic in cadrul proiectului VESTART- Arta Antreprenoriatului


28 febr. 2018

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

13 febr. 2018

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Document editabil

PDF


30 ian. 2017

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

16 ian. 2017

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Document editabil

PDF


27 ian. 2017

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

12 ian. 2017

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Document editabil

PDF


19 oct. 2016

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Raport selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) 

 

3 oct. 2016

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Document editabil

PDF
 


Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2019 USAMBVT . Web design by Royalty