FacebookTwitterYoutubeInstagram

Proiecte de cercetare

Home » Cercetare » Proiecte de cercetare

                                                                                    Proiecte de cercetare perioada

                                                                                                  2016 - 2023

 

Director/Responsabil

Cod proiect

Perioada de implementare

Titlul proiectului

Calitatea în proiect

Beneficiar/Partener

Valoarea contractată (lei/Euro)

Tip competiție (internaț/națională/

terți

(min.1000 Euro/proiect)

Ștef Lavinia

Nr. C16100000011853700002,

2020-2023

Preparat furajer inovativ destinat îmbunătățirii performanțelor productive, de reproducere, a calității produselor lactate și reducerea poluării mediului în fermele de vaci.

Beneficiar

197082 euro

2014RO06RDNP001

 

PNDR, AFIR, Submăsurile 16.1 și 16.1a

Cziszter Ludovic

Contr. Nr. 862050

2020-2023

TechCare Integrating innovative TECHnologies along the value Chain to improve small ruminant welfARE management

Beneficiar

317084 Euro

EC Research Executive Agency, H2020-SFS-08-2018-2019,

 

H2020

Vintila Teodor

2020/554215

2020-2023

Renewable Energy Sources and Circular Economy in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development

Beneficiar

1122514 Euro

Innovation Norway, Mecanisme financiare SEE și Norvegia, “Program pentru energie în România”

2014‐2021

Vintila Teodor

Cod proiect  101060558, Acronim: BIOLOC, Data începere: 01.10.2022

2022-2025

Biobased and social innovation to revitalize European local communities

Beneficiar

86250 Euro

Program de finanțare: HORIZON al EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY – REA.B-Green Europe, B.4 – Agri-Food promotion, Environmental Observation and Innovative Governance

Pătruică Silvia

cod proiect ADER 11.1.2/21.07.2023

2023-2026

Evaluarea influenței unor factori bioclimatici asupra dezvoltării familiilor de albine în diferite ecosisteme din România

Partener/

Responsabil

190.388 lei

Programul ADER, Autoritatea contractantă MADR

Pătruică Silvia

cod proiect ADER 24.1.1/16.07.2023

2023-2026

Model de fermǎ sericicolǎ familialǎ pentru valorificarea inovativǎ a producţiilor sericicole secundare obţinute din sericiculturǎ și moriculturǎ în sistem farma farming

Partener/

Responsabil

15000 lei

Programul ADER, Autoritatea contractantă MADR

Carabă Ion Valer

20542/10.04.2023

2023

Controlul hormonal al estrului în extrasezon la oile din rasa Țurcană în scopul creșterii fertilității și natalității

USAMVB

Executant

 

50500 lei

Giurginca Nicolae Adrian, PFA

Carabă Ion Valer

7191/26.09.2023

2023-2024

Administrarea unui complex furajer la oile din rasa Țurcană cu scopul creșterii productivității la nivelul fermei

USAMVB

Executant

 

51000 lei

Giurginca Nicolae Adrian, PFA

Văran Narcis

8087/20.10.2023

2023-2024

Optimizarea compoziției corporale prin programe personalizate de pregătire fizică și tenis la copii și nineri

USVT

50000 lei

M.P.S. Sport&Recreation S.R.L

Dumitrescu Gabi

2014RO06RDNP001

2020-2023

Creșterea randamentului economic al mierii prin implementarea unui sistem de analiză și calitate

Partener

310315

Euro

PNDR- Sm. 16.1.

Marcu Adela

6083/28.07.2023

2023 - 2025

Optimizarea procesului de creștere și dezvoltare la rasele canine de tip molosoid prin modelarea aportului nutrițional

USAMVB

Executant

 

50500

lei

Asociația Chinologică Română a Judetului Timiș

Marcu Adela

4642/1.07.2022

2022-2023

Eficienta unor suplimente nutritive asupra calitifii robei la ciinii de expozifie

USAMVB

Executant

 

50200 lei

Asociația Chinologică Română a Judetului Timiș

Morariu Florica

2073/23.03.2023

2023 - 2026

Cercetări privind organizarea unei biobaze care să îndeplinească actualele condiții de biosecuritate prin modernizarea adăposturilor pentru animale existente in administrarea S.C.D.A. Lovrin

USAMVB

Executant

 

50000 lei

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Lovrin

Dragomirescu Monica

2023-1-SK01-

KA220-HED-

000160349

2023-2025

Smooth Transition

from Academia to a

Carrier in Agro-

Biotechnology:

Designing Carrier

Plan

USVT

39200 EUR

Programul

Erasmus+

Partneriate

Strategice

 

Slovak University

of Agriculture in

Nitra - prof. Ing.

Miroslava

Kačániová

Morariu Florica

Nr. 1031 din 06.07.2022

2022-2023

Efectuare servicii de izolare si multiplicare a urmatorilor agenti patogeni la plante: Fusarium graminearum, Septoria tritici, Puccinia striiformis, Puccinia recondita

IBA

Executant

 

16000

Euro

S.C EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES SRL

Morariu Florica

Nr. 1079 din 01.08.2022

2022-2023

Studii de eficacitate a diferitelor tipuri de erbicide la cultura de porumb.

 

IBA

Executant

 

4000

Euro

S.C EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES SRL

Vintilă Teodor

 

2023

Teste și analize biotehnologice a unor suporturi obținute din lână în vederea caracterizării fertilizanților pe bază de lană

IBA

Executant

73500 lei

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA

Ștef Lavinia

2163/29.04.2021

 

Cod Evonik: 035321001

2021

Effect of different methionine sorrces on live performance and carcass traits of broilers

Executant

16000 Euro

Evonik Operations GmbH, Essen, Germany

Voia Octavian Sorin

7239/10.12.2021

2021/2022

Evaluarea calității laptelui la oile de rasă Țurcană din zona de vest a țării

USAMVB

Executant

 

5000

Terți

ACO Pastorul Crisana Arad

Grozea Adrian

6311/01.11.2021

2021

Studiu privind creșterea morunului în cadrul Fermei piscicole Almaj

Beneficiar

5100

Terți

S.C. SUD OIL SRL (Loc. Bistrt, jud. Dolj)

 

Erina Silvia

6656/16.11.2021

2021

Studiu privind optimizarea tehnologiei de creștere a vacii de carne specifică fermei din Dudeștii Noi

USAMVBT

Executant

5000

SC R&C Rusu Brothers SRL/

Morariu Florica

7257/13.12.2021

2021-2022

Studii privind asigurarea sănătății efectivelor de animale

Partener

5000

Terți

SC AGROCRIS SOB SRL

Morariu Florica

7256/13.12.2021

2021-2022

Studii privind asigurarea sănătății efectivelor de animale

Partener

5000

Terți

SC LA FERMA LUI PINCIU SRL

Morariu Florica

7255/13.12.2021

2021-2022

Cercetări privind calitatea solului

Partener

5000

Terți

Persoană particulară Tronca Ilie

Simiz Eliza

5071/14.09.2021

2021-2022

Creșterea, alimentația și menținerea stării de sănătate a păsărilor în diferite sisteme de creștere

Consultant

10300 Euro

50959,25 lei

Terți

SC. SUNVEST, SRL

Ahmadi Mirela

658 / 10 februarie 2020

2020-2021

Studiul agrochimic al solului

USAMVB

Executant

 

12600 Euro

60061,68 lei

S.C. EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES S.R.L

Marcu Adela

Decembrie 2021

2021-2022

Evaluarea morfometrică a populației de Ciobănesc Românesc Corb din România”

USAMVB

Executant

 

5000

Asociația Chinologică Română a Judetului Timiș

Mergheș Petru

24.12.2021

2021-2022

Evaluarea stilului de viață și ameliorarea calității vieții studenților români și străini din cadrul USAMVB Timișoara

USAMVB

Executant

 

5250

lei

 

SC Prokt Cabinet

Ștef Lavinia

345319004/04.03.2019

1246/19.02.2019

2019

Effect of Ecobiol on broiler health status and live performances compared to other common gut health solutions

USAMVB

Executant

 

17564 Euro

Evonik Nutrition and Care GmbH, Hanau  Germania

 

Ștef Lavinia

175319001 /01.06.2019

4146/13.06.2019

2019

Assesment of different histidine supplementations on performance and meat quality

USAMVB

Executant

 

23500 Euro

Evonik Nutrition and Care GmbH, Hanau  Germania

Cziszter Ludovic

727895

2016-2019

Sharing expertise and expericence towrads sheep productivity through netwoerking SHEEPNET

Beneficiar

102412,5 Euro

EUROPEAN

COMMISSIONResearch Executive

Agency (REA

H2020-RUR-2016-

2017/H2020-RUR-

2016-1, Grant

Agreement 727895

Cziszter Ludovic

772787

2018-2020

SMARTER SMAll RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience

Beneficiar

29564 Euro

H2020

Dumitrescu Gabi

56/14.02.2018

2018-2019

Evaluarea efectului unor biofertilizanti asupra modificarilor morfologice induse la nivelul celulei vegetale

Executant

10600 Euro

S.C. Eurofins Agroscience Services SRL

Grozea Adrian

4227/06.07.2018

2018-2019

Imbunatatirea tehnologiei de crestere a crapului in sistem semiintensiv si a eficientei reproducerii dirijate pe cai sustenabile si eficiente din punct de vedere economic

Executant

2000 Euro

Consultanta

Văran Narcis

5947/27.09.2018

2018-2019

Screening privind aptitudinile psihomotorice si psihoemotionale ale jucatorilor de tenis in etapa prepubertara si pubertara

Executant

6400 Euro

 

Ștef Lavinia

405318001/29. 05.2018

2018

The effect of MSM on live and slaughter performance of broiler

Executant

14000 Euro

Evonik Nutrition and Care GmbH, Hanau  Germania

Nicula Mărioara

1251/2017

2017-2018

Determinarea compozitiei chimice brute din cereale si plante oleaginoase

Executant

10200 Euro

S.C. Eurofins Agroscience Services SRL

Pătruică Silvia

911

2016-2018

Standardizarea metodelor de biometrie în studiul raselor, de creştere a reproducătorilor și de însămânţare instrumentală, utile în evaluarea familiilor de albine, cu aplicabilitate în conservarea și ameliorarea genofondului apicol national

Partener

41000 lei

ADER

Voia Octavian Sorin

518

2016-2018

Cercetări privind ameliorarea rasei Ţurcană prin hibridare cu rase de

ovine specializate pentru producţia de lapte şi carne

Beneficiar

11000 lei

ADER

Ștef Lavinia

34.53.17003/

01.04.2017

2017

Effect of Ecobiol on health status and live performance in broilers

Executant

12000 Euro

Evonik Nutrition and Care GmbH, Hanau  Germania 34.53.17003/

01.04.2017

Dragomirescu Monica

59CI, proiect tip CEC

2017

Biofertilizanti naturali pentru agricultura organica

Executant

50000 lei

UEFISCDI

Grozea Adrian

182, Parteneriate în domenii prioritare

2017

Elaborarea unei tehnologii de reproducere în extrasezon a sturionilor crescuți în sisteme cu apă recirculată (TESAR)

Beneficiar

141993 lei

UEFISCDI

Văran Narcis

7232/2017

2017

Consideratii privind modificarile parametrilor compozitiei corporale prin aplicarea de programe de antrenament specific la jucatorii de tenis 8-12 ani

Executant

60000 lei

 

Vintilă Teodor

3931

2017

Analize de potențial metanogen

Executant (Servicii)

15400 lei

 

Ștef Lavinia

Nr.23.53.16001/11.02.2016

2016

The energy effect of CreAMINO® in comparison with NSP enzymes

Executant

14400 Euro

Evonik Nutrition and Care GmbH, Hanau  Germania Nr.23.53.16001/11.02.2016

Ștef Lavinia

Nr. 23.53.16001/30.03.2016

2016

The energy effect of CreAMINO® in comparison with phytase

Executant

14000 Euro

Evonik Nutrition and Care GmbH, Hanau  GermaniaNr. 23.53.16001/30.03.2016

Ștef Lavinia

Nr. 306/4.10.2016

2016

Effectiveness of different xylanases on broiler chikens productive performance

Executant

13500 Euro

Kemin Europa NVNr. 306/4.10.2016

Cziszter Ludovic

SANCO/2015/G3/SI2.701422

2015-2016

Pilot project on best practices for animal transport

Executant

5500 Euro

 

Pătruică Silvia

CNFIS-FDI

-2016 005

2016

Asigurarea funcționării în

bune condiții a sectorului

apicol din cadrul Stațiunii

Didactice a  Universității

de Științe Agricole   și

Medicină Veterinară a

Banatului din Timișoara

Beneficiar

160000 lei

CNFIS

Adrian Grozea

182/2014

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0180

2014-2016

Elaborarea unei tehnologii de reproducere în extrasezon a sturionilor crescuţi în sisteme cu apă recirculată

Partener

141.993 lei

UEFISCDI

Vintilă Teodor

Contr. Nr. 49/2012

PCCA-tip I (PNCDI-Parteneriate)

2012-2016

Producerea biohidrogenului cu epurarea simultană a apelor uzate, utilizând un consorţiu bacterian mixt anaerob îmbogăţit selectiv, Acronim: BIOSIM

Partener

78.049 lei

UEFISCDI

Mergheș Petru

 

2016

Influența consumului de produse apicole asociat cu antrenamentul de tenis la juniori

Executant

16000 lei

Club sportiv 4 FUN

Văran Narcis

 

2016

Considerații privind modificările parametrilor compoziției corporale prin aplicarea de programe de antrenament specific la jucătorii de tenis 8-12 ani

Executant

15000 lei

Club sportiv 4 FUN

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty