FacebookTwitterYoutubeInstagram

Concursuri pe perioada determinata (1 an)

Home » Concursuri pe perioada determinata (1 an)

 

AN UNIVERSITAR 2021-2022

 

 

SEMESTRUL II

 

 

NOTA MECTS din 28.07.2011 privind aplicarea si rezolvarea incompatibilitatilor prevazute de LEN nr.1/20111

 

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioada determinata (1 an) în semestrul II al anului universitar 2021 - 2022

 

Lista documentelor necesare pentru dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata

 

Coperta dosarului de concurs (varianta editabilă)

 

Cererea tip de înscriere la concurs

 

Declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate în dosar

 

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs

 

Structura activității candidatului care participă la concursul pentru postul de asistent universitar/asistent cercetare pe perioadă determinată

 

Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata si datata de candidat

 

 

CALENDAR CONCURS

 

Salariul minim de încadrare pentru Asistent universitar: 3919 lei

 

 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

Poziţia 25/II, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

 

 

Facultatea de Medicina Veterinara

Poziţia 33/I, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 34/III, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 35/III, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 29/IV, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 31/IV, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

 

Decizie numire comisii

 

Avizul Oficiului juridic

 

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs:

 

I. Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

1. Balta lgori - asistent universitar, poziţia 25/II - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 

II. Facultatea de Medicină Veterinară

1. Gligor Alexandru - asistent universitar, poziţia 34/III - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

2. Badea Corina Alexandra - asistent universitar, poziţia 35/III - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

3. Tudor Beatrice Ana-Maria - asistent universitar, poziţia 29/IV - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

4. Lungu Bianca Cornelia - asistent universitar, poziţia 29/IV - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

5. Popa Sebastian-Alexandru - asistent universitar, poziţia 31/IV - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 

Pe postul de asistent universitar, poziţia 33/I nu s-a depus niciun dosar.

 

Calendarul probelor de concurs

 


SEMESTRUL I

 

 

NOTA MECTS din 28.07.2011 privind aplicarea si rezolvarea incompatibilitatilor prevazute de LEN nr.1/20111

 

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioada determinata (1 an) în semestrul I al anului universitar 2021 - 2022

 

Lista documentelor necesare pentru dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata

 

Coperta dosarului de concurs (varianta editabilă)

 

Cererea tip de înscriere la concurs

 

Declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate în dosar

 

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs

 

Structura activității candidatului care participă la concursul pentru postul de asistent universitar/asistent cercetare pe perioadă determinată

 

Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata si datata de candidat

 

 

CALENDAR CONCURS

 

Salariul minim de încadrare pentru Asistent universitar: 3849 lei

 

Facultatea de Management și Turism Rural

Poziţia 39/I, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

 

 

Facultatea de Medicina Veterinara

Poziţia 26/II, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 27/II, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 28/II, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 27/IV, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 28/IV, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 29/IV, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

Poziţia 30/IV, asistent universitar - descriere, atributii/activitatile aferente, tematica probelor de concurs

 

 

Decizie numire comisii

 

 

Avizul oficiului juridic

 

 

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs:

 


I. Facultatea de Management și Turism Rural

 

1. Gordan Marius Ionuț - asistent universitar, poziția 39/I - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 


II. Facultatea de Medicină Veterinară

 

1. Kračunović Marina-Corina - asistent universitar, poziția 26/II - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

2. Zaha Cristian-Vasile - asistent universitar, poziția 27/II - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

3. Sicoe Bogdan-Alexandru - asistent universitar, poziția 28/II - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

4. Moza Alex-Cristian - asistent universitar, poziția 27/IV - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

5. Sîrbu Cătălin-Bogdan - asistent universitar, poziția 28/IV - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

6. Ban - Cucerzan Alexandra - asistent universitar, poziția 30/IV - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 

 

Calendarul probelor de concurs

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, semestru l

 

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, semestru l

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty