FacebookTwitterYoutubeInstagram

Concursuri pe perioada nedeterminata

Home » Concursuri pe perioada nedeterminata

 

An universitar 2021 - 2022


 

Semestrul 1

 

Legislatie:

 

Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată

 

H.G. nr. 457 din 04.05.2011 privind aprobarea metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante si de cercetare vacante din învatamântul superior, actualizat

 

Ordin M.E.N.C.S. nr. 6.129 din 20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare

 

Anexe la Ordinul M.E.N.C.S. nr. 6.129 din 20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare

 

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare în Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timisoara

 

Lista posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022

 

Monitorul Oficial al României nr. 1242 din 03.12.2021

 

 

Procedura de concurs

Competition procedure

 

Lista documentelor necesare pentru dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata

List of required documents for the application file for academic position vacancies for an indefinite period

 

Coperta dosarului de concurs (varianta editabilă)

 

Cererea tip de înscriere la concurs

 

Declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar

 

Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 

Structura propunerii de dezvoltare a carierei universitare a candidatului

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

CALENDAR CONCURS

 

CALENDAR CONCURS - asistent universitar perioada nedeterminata

 

 

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs:

 

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concursul pentru postul de asistent universitar/asistent cercetare pe perioadă nedeterminată
Structura activității candidatului care participă la concursul pentru postul de asistent universitar/asistent cercetare pe perioadă nedeterminată (varianta editabilă)

 

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concursul pentru postul de sef lucrari/lector universitar pe perioada nedeterminata/determinata
Structura activității candidatului care participă la concursul pentru postul de șef lucrări/lector universitar pe perioadă nedeterminată/determinată (varianta editabilă)

 

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii de prezentare la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar pe perioadă nedeterminată/determinată (Comisia Filologie)
Structura activității candidatului care participă la concursul pentru postul de conferențiar pe perioadă nedeterminată/determinată, Comisia Filologie (varianta editabilă)

 

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii de prezentare la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar pe perioadă nedeterminată/determinată (Comisia Inginerie Geologică, Inginerie Geodezică, Mine, Petrol si Gaze)
Structura activității candidatului care participă la concursul pentru postul de conferențiar pe perioadă nedeterminată/determinată, Comisia Inginerie Geologică, Inginerie Geodezică, Mine, Petrol si Gaze (varianta editabilă)

 

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare si obligatorii de prezentare la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar pe perioada nedeterminata/determinata (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale si Animale)
Structura activitatii candidatului care participa la concursul pentru postul de conferențiar pe perioada nedeterminata/determinata, Comisia Ingineria Resurselor Vegetale si Animale (varianta editabilă)

 

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare si obligatorii de prezentare la concursul pentru ocuparea postului de profesor pe perioada nedeterminata/determinata (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale si Animale)
Structura activitatii candidatului care participa la concursul pentru postul de profesor pe perioada nedeterminata/determinata, Comisia Ingineria Resurselor Vegetale si Animale (varianta editabilă)

 

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare si obligatorii de prezentare la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar pe perioada nedeterminata/determinata (Comisia Medicina Veterinara)
Structura activitatii candidatului care participa la concursul pentru postul de conferențiar pe perioada nedeterminata/determinata, Comisia Medicina Veterinara (varianta editabilă)

 

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare si obligatorii de prezentare la concursul pentru ocuparea postului de profesor pe perioada nedeterminata/determinata (Comisia Medicina Veterinara)
Structura activitatii candidatului care participa la concursul pentru postul de profesor pe perioada nedeterminata/determinata, Comisia Medicina Veterinara (varianta editabilă)

 

Salariul minim de încadrare pentru titlurile didactice

 

 

Facultatea de Agricultură

Dosarele de concurs se depun la secretariatul facultatii, Calea Aradului 119, Timisoara, Timis

 

Asistent universitar, poziția 31/I

Descrierea postului
Atributii/activitatile aferente
Tematica probelor de concurs

 

Asistent universitar, poziția 25/II

Descrierea postului
Atributii/activitatile aferente
Tematica probelor de concurs

 

Asistent universitar, poziția 26/II

Descrierea postului
Atributii/activitatile aferente
Tematica probelor de concurs

 

Conferenţiar universitar (Associate Professor), poziția 16/I

Descrierea postului - Job description
Atributii/activitatile aferente - Tasks/ Related activities
Tematica probelor de concurs - Thematic of competition entry

 

Conferenţiar universitar (Associate Professor), poziția 11/II

Descrierea postului - Job description
Atributii/activitatile aferente - Tasks/ Related activities
Tematica probelor de concurs - Thematic of competition entry

 

 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

Dosarele de concurs se depun la secretariatul facultatii, Calea Aradului 119, Timisoara, Timis

 

Conferenţiar universitar (Associate Professor), poziția 7/I

Descrierea postului - Job description
Atributii/activitatile aferente - Tasks/ Related activities
Tematica probelor de concurs - Thematic of competition entry

 

Conferenţiar universitar (Associate Professor), poziția 7/II

Descrierea postului - Job description
Atributii/activitatile aferente - Tasks/ Related activities
Tematica probelor de concurs - Thematic of competition entry

 

 

Facultatea de Horticultură și Silvicultură

Dosarele de concurs se depun la secretariatul facultatii, Calea Aradului 119, Timisoara, Timis

 

Profesor universitar (Professor), poziția 3/I

Descrierea postului - Job description
Atributii/activitatile aferente - Tasks/ Related activities
Tematica probelor de concurs - Thematic of competition entry

 

 

Facultatea de Management și Turism Rural

Dosarele de concurs se depun la secretariatul facultatii, Calea Aradului 119, Timisoara, Timis
 

Șef lucrări universitar, poziția 21/I

Descrierea postului
Atributii/activitatile aferente
Tematica probelor de concurs

 

 

Facultatea de Medicină Veterinară

Dosarele de concurs se depun la secretariatul facultatii, Calea Aradului 119, Timisoara, Timis
 

Șef lucrări universitar, poziția 11/I

Descrierea postului
Atributii/activitatile aferente
Tematica probelor de concurs

 

Șef lucrări universitar, poziția 12/I

Descrierea postului
Atributii/activitatile aferente
Tematica probelor de concurs

 

Șef lucrări universitar, poziția 13/IV

Descrierea postului
Atributii/activitatile aferente
Tematica probelor de concurs

 

Conferenţiar universitar (Associate Professor), poziția 6/IV

Descrierea postului - Job description
Atributii/activitatile aferente - Tasks/ Related activities
Tematica probelor de concurs - Thematic of competition entry

 

Profesor universitar (Professor), poziția 7/III

Descrierea postului - Job description
Atributii/activitatile aferente - Tasks/ Related activities
Tematica probelor de concurs - Thematic of competition entry

 

 

Decizie numire comisii - asistent universitar, șef lucrări universitar

 

Decizie numire comisii - conferențiar universitar, profesor universitar

 

 

Avizul oficiului juridic

 

 

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs:

 

 

I. FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

 

1. Șmuleac Adrian - conferențiar, poziția 11/II - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

2. Popescu George - asistent, poziția 25/II - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

3. Copăcean Loredana - asistent, poziția 26/II - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 

Pe postul de conferențiar, poziția 16/I nu s-a înscris nici un candidat.

Pe postul de asistent universitar, poziția 31/I nu s-a înscris nici un candidat.

 

 

II. FACULTATEA DE MANAGEMENT Șl TURISM RURAL

 

1. Văduva Loredana-Florina- șef lucrări, poziția 21/I - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 

 

III. FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

 

1. Tulcan Camelia - profesor, poziția 3/I - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 

 

IV. FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

 

1. Savici Jelena - șef lucrări, poziția 11/I - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

2. Mateiu - Petrec Oana Cătălina - șef lucrări, poziția 12/I - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

3. Ilie Marius Stelian - profesor, poziția 7/III - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

4. Imre Kalman - conferențiar, poziția 6/IV - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

5. Bucur Iulia-Maria - șef lucrări, poziția 13/IV - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 

 

V. FACULTATEA DE BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE

 

1. Simiz Eliza- conferențiar, poziția 7/I - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

2. Ahmadi - Khoie Mirela - conferențiar, poziția 7/II - CV, Fișa de verificare, Lista lucrări

 

 

Calendarul probelor de concurs

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, semestru l

 

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, semestru l

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty