TwitterYoutubeInstagram

PREZENTARE SI SCOP

Home » DESPRE NOI » PREZENTARE SI SCOP

 

Colegiul de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar USVT, prin specializările existente şi de perspectivă, se adresează pregătirii postliceale a elevilor având drept scop formarea unor tehnicieni bine pregătiți profesional, care să se poată integra fără dificultăți pe piaţa muncii în domeniul industriei alimentare.

 

 

Calificările profesionale pentru care se realizează școlarizarea în cadrul colegiului nostru sunt:

1. Tehncian controlul calităţii produselor agroalimentare

2. Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase

3. Tehnician în prelucrarea cărnii și laptelui

 

 

Nivel calificare: 5

Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 1,5 ani ( 3 semestre)

 

 

Toate specializările dețin AUTORIZARE DE FUNCȚIONARIE PROVIZORIE, iar la acest moment colegiul este în proces de acreditare, ceea ce presupune ca la anul in februarie, actualii elevi din anul I, iși vor putea susține examenul de certificare în cadrul Colegiului de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar USVT.

 

 

Pentru fiecare dintre cele trei specializări sunt alocate Colegiului de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar USVT, câte 28 de locuri bugetate de stat.

În anul 2024, conform cifrei de școlarizare aprobate de Inspectoratul Școlar Timiș, 84 de elevi, vor putea urma cursurile colegiului nostru.

 

 

Foarte important: se pot înscrie și absolvenți de liceu care NU au promovat examenul de BACALAUREAT !!!

 

 

CURRICULUMUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Curriculumul pentru cele 3 calificări este aprobat prin Anexa nr. 3 la OMEC nr. 4760/26.07.2006 pentru specializările:

Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Tehnician în prelucrarea carnii si laptelui

și respectiv prin Anexa nr. 4 la Ordinul MEdCT nr. 5173 din 29.08.2008 pentru specializarea   

Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase.

 

 

Curriculumul cuprinde între 14 și 16 module repartizate pe durata celor 3 semestre de pregătire teoretică și practică, cuprinzând între 1440 și 1470 de ore. Din numărul total de ore, conform reglementărilor europene, cel puţin jumătate sunt consacrate pregătirii teoretice restul orelor distribuite pregătirii practice.

               

 

Prin sprijinul direct a unui corp profesoral de excepție, elevii colegiului, fără diploma de bacalaureat au fost pregătiți, au reușit să promoveze examenul de bacalaureat și s-au înscris la facultate, având șansa să ajungă ingineri, pe piata muncii.

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon

Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty