TwitterYoutubeInstagram

SCURT ISTORIC

Home » DESPRE NOI » SCURT ISTORIC

 

Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT a fost înființat, la solicitarea domnului Profesor universitar doctor Gheorghe Dărăbuș, coordonator din partea USAMVB Timișoara a proiectului POCU /320/6/21/121103, prin Hotărârea nr. 7952/29.11.2018, a Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei’’ din Timişoara şi se găseşte sub coordonarea prorectorului responsabil cu educaţia şi asigurarea calităţii.

 

Ministrul Educaţiei Naţionale, prin Ordinul 4507/18.07.2019, emite autorizația de funcționare provizorie a Colegiului de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT, în baza Hotărârii ARACIP nr. 15/29.05.2019, de evaluare a unității de învățământ postliceal, nivel 5, domeniul – Industrie alimentară – pentru trei calificări profesionale:

 

 

 

Actul educational a fost asigurat de un corp didactic alcătuit din 17 cadre didactice având funcția de bază la Facultatea de Inginerie Alimentară și respectiv la Facultatea de Management și Turism Rural. Activitatea managerială a fost asigurată de doamna conferențiar universitar dr. ing. Diana Nicoleta Raba, în calitate de director și de doamna conferențiar universitar dr. Corina Dana Miscă, în calitate de director adjunct.

 

În urma examenului de admitere din anul 2019, au fost admiși un număr de 58 elevi, repartizati la cele trei specializări, elevi care au sustinut examenul de certificare în luna februarie 2021.

Primul an de colegiu a fost bugetat din proiectul POCU /320/6/21/121103, iar anul II, a fost bugetat de către elevi.

 

Prin solicitarea nr. 1744/01.04.2020, a Prof.univ. dr. Cosmin Alin POPESCU, Rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, adresată Inspectoratul Școlar Judetean Timiș, se emite, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 115/20.05.2020 a ISJ Timiș, avizul de includere a claselor de elevi aparținând celor trei specializări – TCCPA, TPCL și TPPF a Colegiului de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT, în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat Timiș, începând cu anul școlar 2020 - 2021. Din acest moment, locurile aprobate prin planul de școlarizare sunt bugetate de stat.

 

Începând cu data de 03 august 2022, denumirea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei’’ din Timişoara a fost modificată prin HG 976/03.08.2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, în Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I’’ din Timişoara și în consecință, denumirea Colegiului de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT, a devenit Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USVT.

 

În intervalul 07 martie – 29 septembrie 2023, funcția de director al Colegiului de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USVT a fost îndeplinită de doamna conferențiar universitar dr. Cristina Tulbure.

 

La începutul anului școlar 2023 – 2024, numărul de elevi din cadrul colegiului, a ajuns la 108. Corpul didactic este reprezentat de 20 de cadre didactice, iar activitatea managerială începând cu data de 02 octombrie 2023 este asigurată de doamna conferențiar universitar dr. Corina Dana Miscă, în calitate de director.

 

Planul de scolarizare aprobat pentru anul I al anului școlar 2023 – 2024, este de 3 clase și respective 84 de elevi, la cele trei calificări profesionale, câte 28 in fiecare clasă, iar planul de scolarizare realizat a fost de 81 de elevi, in cele 3 clase, repartizati astfel: 28 la calificarea TCCPA, 28 la TPCL și 25 la TPPF.

 

Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USVT este în process de acreditare, iar actualii elevi din anul I, vor avea privilegiul de a susține examenul de certificare, în luna februarie a anului 2025, în Timișoara, în locația în care s-a desfășurat activitatea didactică și practică.

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon

Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty